Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Oddalenie powództwa. (17/2015)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Oddalenie powództwa. (17/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Oddalenie powództwa.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Polimex-Mostostal" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa (?Spółka?) informuje, iż wyrokiem z dnia 27.01.2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 686/12, oddalił powództwo wniesione w dniu 07.05.2012 r. przez konsorcjum w składzie Polimex-Mostostal S.A.,Doprastav a.s. oraz Metrostav a.s dotyczące kontraktu na budowę autostrady A4 na odcinku Szarów Brzesko, przeciwko Skarbowi Państwa -Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, o zapłatę kwoty 114.604.497,20 zł wraz z odsetkami ustawowymi, tytułem zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w związku z wprowadzonymi przez inwestora zmianami zakresu robót, przy okoliczności znacznej zmiany cen rynkowych materiałów. Ponadto Sąd zasądził od strony powodowej zapłatę solidarnie kwoty 7.200,00 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok nie jest prawomocny. Spółka będzie wnosiła apelację

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx