Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie umowy szczegółowej przez Spółkę zależną. (36/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie umowy szczegółowej przez Spółkę zależną. (36/2013)
Share
d40alhh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy szczegółowej przez Spółkę zależną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 124/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka") informuje, że powziął informację o podpisaniu w dniu 19 marca 2013 r. przez Spółkę zależną Torpol S.A. Umowy określającej szczegółowy zakres robót partnera konsorcjum PUT Intercor Sp. z o.o. oraz wzajemne rozliczenia między Liderem konsorcjum Torpol S.A. z siedziba w Poznaniu i partnerem konsorcjum PUT Intercor Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu w związku z wykonaniem kontraktu na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa ? Białystok ? granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów ? Zielonka ? Tłuszcz (Sadowne). Warunki umowy: Wynagrodzenie: netto: 184.357.429,06 zł, brutto: 226.759.637,74 zł, Okres wykonania: 33 miesiące od daty rozpoczęcia tj. od 20.12.2012r., Okres zgłaszania wad wynosi 60 miesięcy; Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30% ceny kontraktowej (ceny brutto);
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych EMITENTA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Robert Kosmal Kierownik Działu Fuzji i Przejęć

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh