Trwa ładowanie...
dghd3r5

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Umowy kredytu obro...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Umowy kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej (74/2011)

Share
dghd3r5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-19
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Podpisanie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Umowy kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. otrzymał, podpisaną przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Umowę kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej. W ramach ww. umowy Polimex-Mostostal S.A. będzie korzystał z udzielonego kredytu w kwocie 100.000.000,00 zł, jako kredytu odnawialnego do dnia 30 czerwca 2013 r., który następnie zostanie zamieniony na kredyt nieodnawialny z miesięczną spłatą rat kapitałowych do dnia 30 czerwca 2014 r. Zabezpieczenia umowy oraz oprocentowanie i pozostałe opłaty zostały ustalone na warunkach rynkowych. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dghd3r5

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Grzegorz Szkopek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dghd3r5

Podziel się opinią

Share
dghd3r5
dghd3r5