Trwa ładowanie...
d38v3ll
d38v3ll
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Powołanie prokurenta (23/2012)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Powołanie prokurenta (23/2012)
Share
d38v3ll

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie prokurenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż powziął uchwałę w sprawie ustanowienia prokury samoistnej dla Pani Agnieszki Stańczyk. Wykształcenie wyższe - mgr informatyk i mgr socjologii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia "Zarządzanie Ludźmi w firmie", Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Przebieg pracy zawodowej: 1989 r. ? 1990 r. Biuro Budownictwa Komunalnego i Specjalistycznego "Metroprojekt" Pomoc techniczna; 1990 r. ? 1992 r. Biuro Zagranicznej Turystyki Przyjazdowej ?ORBIS" - Specjalista informatyk; 1991 r. ? 1993 r. Benetton Central Europe Sp. z o.o. - Specjalista informatyk; 1993 r. - 1995 r. ?TEMIK FINANCE" Sp. z o.o. - Dyrektor ds. analiz finansowych; 1995 r. ? 1999 r. Eurofund Management Polska Sp. z o.o. firma zarzadzająca Narodowym Funduszem Inwestycyjnym ?PIAST" S.A. - Dyrektor d/s
zarządzania informacją; VIII 1999 r. ? I 2002 r. Instytut Badania Opinii i Rynku ?Pentor" S.A. - HR Manager; II 2002 r. ? V 2007 r. Polimex-Mostostal S.A. - Kierownik Działu Kadr; VI 2007 r. ? nadal Polimex-Mostostal S.A. ? Dyrektor Spraw Osobowych. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Zarząd Emitenta odwołał prokurę samoistną udzieloną Panu Jerzemu Jakubcowi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38v3ll

Podziel się opinią

Share
d38v3ll
d38v3ll