Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości (100/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości (100/2014)
Share
d2emy1g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 100 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 (?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 21 lipca 2014 roku warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy Spółką jako Sprzedającą, a Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. jako Kupującą, której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa wraz z budynkami oraz wszelkimi budowlami i urządzeniami na nich istniejącymi, położona w Białej Nowej dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PL1P/00117376/4 oraz księgę wieczystą KW Nr PL1P/00073948/4. Zgodnie z umową łączna cenę brutto wynosi 901.277,19 zł (?Umowa warunkowa?). Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w przypadku spełnienia się warunków przewidzianych w Umowie warunkowej. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie 10 dni od spełnienia się wszystkich warunków określonych w Umowie warunkowej. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego na specjalny rachunek powierniczy. Podpisanie Umowy warunkowej jest elementem
realizacji restrukturyzacji operacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 130/2012 dotyczącym zawarcia z wierzycielami finansowymi umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki oraz stanowi wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z aneksu do umowy w sprawie obsługi zadłużenia finansowego, o którym Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieżącym nr 150/2013 z 25 października 2013 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g