Trwa ładowanie...
d1fjc22

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz praw użytkowania wiecz ...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości (25/2015)

Share
d1fjc22

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 (?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 02.02.2015 r. warunkowej umowy sprzedaży zabudowanych nieruchomości oraz umowy sprzedaży praw użytkowania wieczystego pomiędzy Spółką, jako Sprzedającą, a Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie jako Kupującą, której przedmiotem są nieruchomości położone w Jaśle, gmina Jasło, powiat jasielski, województwo podkarpackie, dla których Sąd Rejonowy w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KS1J/00048089/7, KS1J/00047251/7, KS1J/00044765/2, KS1J/00044653/4. (?Nieruchomość?) (?Umowa warunkowa?). Zgodnie z Umową warunkową łączna cena za Nieruchomość wynosi 3.300.000 złotych netto i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki 23% lub zwolniona z tego podatku. (?Cena?). Zawarcie umowy przenoszącej Przedmiot Umowy (?Umowa przenosząca?) jest uzależnione od spełnienia się warunków
przewidzianych w Umowie warunkowej m.in.: (i) uzyskania dokumentów wystawionych przez wszystkich wierzycieli hipotecznych posiadających zabezpieczenia w postaci hipotek, zawierających zgody na zwolnienie ze wszystkich hipotek i wykreślenia ich z ksiąg wieczystych, (ii) uzyskanie finansowania, w efekcie czego Kupujący uzyska środki na zapłatę określonej w Umowie warunkowej Ceny. Strony postanowiły o automatycznym rozwiązaniu Umowy warunkowej z upływem dnia 30 kwietnia 2015 r. włącznie, że jeżeli nie dojdzie do spełnienia się wszystkich warunków (a Kupujący nie zrzeknie się obowiązku ich spełnienia). Podpisanie Umowy warunkowej jest elementem realizacji restrukturyzacji operacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 130/2012 dotyczącym zawarcia z wierzycielami finansowymi umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki oraz stanowi wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z aneksu do umowy w sprawie obsługi zadłużenia finansowego, o którym Spółka informowała szczegółowo w raporcie
bieżącym nr 150/2013 z 25 października 2013 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

Podziel się opinią

Share
d1fjc22
d1fjc22