Trwa ładowanie...
d44g3l9

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie znaczącej umowy (1/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie znaczącej umowy (1/2013)

Share
d44g3l9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Spółka") przy ul. Czackiego 15/17 w nawiązaniu do raportów bieżących nr 96 z dnia 15 października 2012 r. oraz 133 z dnia 28 grudnia 2012 r. informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 roku została podpisana Umowa Objęcia Akcji pomiędzy Spółką Polimex-Mostostal S.A. a ING Otwartym Funduszem Emerytalnym ( zwana dalej " Obejmującym Akcje") reprezentowany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka niniejszym złożyła a Obejmujący Akcje przyjął ofertę objęcia 20.610.261 Akcji Serii N1 za łączną cenę emisyjną 10.717.335,72 złotych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 10.717.335,72 złotych, zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt. 1 KSH. Z uwagi na fakt, że Objęte Akcje mają formę zdematerializowaną ich wydanie nastąpi zgodnie z Umową poprzez zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych Obejmującego Akcje. Obejmujący Akcje nabywa objęte akcje działając we własnym imieniu i nie działa na zlecenie lub na
rzecz osób trzecich. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44g3l9

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Przemysław Milczarek Dyrektor Zarzadzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44g3l9

Podziel się opinią

Share
d44g3l9
d44g3l9