Trwa ładowanie...
d2xsvs7
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (178/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (178/2014)
Share
d2xsvs7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 178 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), stosownie do § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 4 Statutu Polimex-Mostostal S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 04 grudnia 2014 r., początek o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU.pdf Ogłoszenie o zwolaniu NWZ PXM na 4.12.2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xsvs7

Podziel się opinią

Share
d2xsvs7
d2xsvs7