Trwa ładowanie...
d2nrh7h
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (178/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (178/2014)

Share
d2nrh7h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 178 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), stosownie do § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 4 Statutu Polimex-Mostostal S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 04 grudnia 2014 r., początek o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU.pdf Ogłoszenie o zwolaniu NWZ PXM na 4.12.2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nrh7h

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nrh7h

Podziel się opinią

Share
d2nrh7h
d2nrh7h