Trwa ładowanie...
d49369s

POLMAN S.A. - informacja o nabyciu akcji przez prezesa zarządu (7/2014)

POLMAN S.A. - informacja o nabyciu akcji przez prezesa zarządu (7/2014)

Share
d49369s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
POLMAN S.A.
Temat
informacja o nabyciu akcji przez prezesa zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd POLMAN S.A. informuje, iż w dniu 11 grudnia 2014 r. otrzymał od Pana Mariusz Nowak - Prezesa Zarządu zawiadomienie, przekazane w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji POLMAN S.A których łączna ilość w transakcjach dokonanych w dniu 10.12.2014 roku osiągnęła 33203 akcji, po 0,15 zł za akcję na łączną kwotę 4980,45 zł. Transakcji kupna dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzień sporządzenia raportu Prezes Zarządu - Mariusz Nowak posiada 5 999222 akcji dających 9 749222 głosów na WZA. Stanowi to - 18,18 % udziałów w kapitale oraz 20,31 % udziałów w głosach na WZA w Spółce POLMAN SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49369s

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMAN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-197 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Na Skraju | | 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 720 02 77 | | +48 22 720 02 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@polman.pl | | www.polman.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 118-00-31-958 | | 012110950 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Mariusz Nowak Prezes Zarządu Mariusz Nowak
2014-12-11 Piotr Krawczyk Wiceprezes Zarządu Piotr Krawczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49369s

Podziel się opinią

Share
d49369s
d49369s