Trwa ładowanie...
d4lb1ng

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Transakcja na akcjach ARAMUS S.A. (2/2015)

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Transakcja na akcjach ARAMUS S.A. (2/2015)

Share
d4lb1ng
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
Temat
Transakcja na akcjach ARAMUS S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ARAMUS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie z art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Magdaleny Sumara, dotyczące zbycia 16 964 szt. (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji ARAMUS S.A.. Transakcje sprzedaży akcji ARAMUS S.A. miały miejsce na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych w dniach 14 ? 20 sierpnia 2014r. 14.08.2014 sprzedaż 8.050 szt. (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt) po średniej cenie 0,69 zł. 18.08.2014 sprzedaż 50 szt. (słownie: pięćdziesiąt) po średniej cenie 0,72 zł. 20.08.2014 sprzedaż 8.864 szt. (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) po średniej cenie 0,63 zł. Suma wartości dokonanych transakcji nie przekroczyła w roku 2014 kwoty 5.000 euro. Aktualny stan posiadania akcji ARAMUS S.A. przez Magdalenę Sumara wynosi 100 szt.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-149 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Balicka 35 | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Piotr Sumara, Magdalena Sumara Prezes Zarządu, Magdalena Sumara

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

Podziel się opinią

Share
d4lb1ng
d4lb1ng