Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

POLNORD - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej (28/2013)

POLNORD - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej (28/2013)
Share
d3m7pnv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 27.03.2013 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Marcina Dukaczewskiego ? Członka Rady Nadzorczej Spółki, o nabyciu w dniu 27.03.2013 r., w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW, 7.115 akcji Polnord po średniej cenie 6,55 zł za akcję. Przedmiotowa informacja została sporządzona, przez osobę zobowiązaną, w dniu 27.03.2013 r. w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
d3m7pnv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-04 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2012-01-04 Mariusz Wandor Członek Zarządu
Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv