Trwa ładowanie...
d13wy14

POLREST S.A. w upadłości likwidacyjnej - Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonari...

POLREST S.A. w upadłości likwidacyjnej - Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24 stycznia 2012 r. (1/2012)

Share
d13wy14

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLREST S.A. w upadłości likwidacyjnej | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24 stycznia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kurator PolRest S.A. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, iż na zwołanym na dzień 24 stycznia 2012 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polrest S.A. w upadłości likwidacyjnej nie stawił się żaden z Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie było zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. W sporządzonym z przedmiotowego Zgromadzenia protokole, Rep. A Nr 543/2012, notariusz stwierdził, iż w/w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polrest S.A. w upadłości likwidacyjnej zostało zwołane prawidłowo, a wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w NWZ zostali prawidłowo zawiadomieniu tak o miejscu, jak i terminie i porządku obraz Zgromadzenia. Z uwagi na niestawiennictwo żadnego z akcjonariuszy cel odbycia NWZ nie został zrealizowany, a próba zmierzająca do powołania Rady Nadzorczej Polrest S.A. w upadłości likwidacyjnej nie powiodła się. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż czynności zmierzające do
powołania członków Rady Nadzorczej, a następnie Zarządu spółki okazały się bezskuteczne, obecnie kurator przystąpił do czynności zmierzających do likwidacji spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13wy14

| | | POLREST SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLREST S.A. w upadłości likwidacyjnej | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-038 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starowiślna | | 55/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (12) 2923008 | | (12) 3504118 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kancelaria@kancelariamediator.pl | | www.polrest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 677-20-47-370 | | 351429151 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Mariusz Niziołek Kurator PolRest S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13wy14

Podziel się opinią

Share
d13wy14
d13wy14