Trwa ładowanie...
d1lk4ml

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej (1/2012)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej (1/2012)

Share
d1lk4ml

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że od dnia rozpoczęcia przez spółkę wykonywania obowiązków informacyjnych w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta a Grupą Famur (Famur S.A. oraz jej spółki zależne) wartość obrotów do dnia dzisiejszego wynosi 13 008 496 zł. Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30 września 2011 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Spółki zależne dokonują na rzecz Grupy Famur sprzedaży odlewów wykorzystywanych w przemyśle górniczym. Największą umową w tym okresie było zamówienie z dnia 5 grudnia 2011 r zawarte pomiędzy spółkami Pioma Odlewnia Sp. z o.o. oraz Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. na kwotę 260 126,20 zł dotycząca dostawy części odlewanych przenośników
ścianowych. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie a należność uregulowana. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 41 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 359 64 10 | | +48 32 359 63 54 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pgo-sa@pgo-sa.com.pl | | http://pgo-sa.com.pl/ | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7712374309 | | 590722383 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

Podziel się opinią

Share
d1lk4ml
d1lk4ml