Trwa ładowanie...
d39ha57
d39ha57

Posłowie za większością poprawek Senatu do ustawy o bankach spółdzielczych

KNF będzie mogła odmówić zatwierdzenia umowy zrzeszającej banki spółdzielcze, jeśli naruszałaby ona przepisy albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w bankach środków - przewiduje jedna z senackich poprawek do ustawy o bankach spółdzielczych, popartych w czwartek przez Sejm.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d39ha57

Podczas czwartkowego głosowania w Sejmie posłowie poparli większość z 35 poprawek zgłoszonych wcześniej przez senatorów do nowych regulacji. Większość z nich miała charakter redakcyjny lub legislacyjny, ale było też kilka merytorycznych.

Senatorowie zaproponowali m.in., by KNF mogła odmówić zatwierdzenia umowy zrzeszającej banki spółdzielcze, jeśli naruszałaby ona przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w bankach środków. Poprawka ta ma dotyczyć przede wszystkim jednego typu zrzeszeń banków spółdzielczych, wprowadzanych przez ustawę - tzw. zrzeszeń zintegrowanych. Zakłada też, że KNF będzie wydawać decyzję o wysokości tzw. wskaźnika wpływów w zrzeszeniu zintegrowanym - tak, by było to zgodne z prawem unijnym.

Kolejna senacka poprawka mówi, że w przypadku zrzeszenia zintegrowanego bank zrzeszający będzie na koniec każdego kwartału przekazywał do KNF informacje: m.in. raport dot. ryzyka zrzeszenia zintegrowanego, bilans, rachunek zysków i strat, informacje o środkach zgromadzonych na funduszach pomocowych i sprawozdanie z działalności kontroli wewnętrznej.

d39ha57

Posłowie poparli też poprawkę, którą wcześniej negatywnie rekomendowała sejmowa komisja finansów. Mówi ona, że w przypadku badania sprawozdania finansowego przez związek rewizyjny "zasady bezstronności i niezależności stosowało się wyłącznie w odniesieniu do biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego oraz osób mogących wywierać wpływ na to badanie, a nie związku rewizyjnego jako takiego".

Nowela ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych wprowadza nowy system ochrony instytucjonalnej, w ramach którego będą mogły się zrzeszać banki spółdzielcze. Jest dostosowaniem polskiego prawa do unijnego rozporządzenia z 2013 r. (tzw. rozporządzenie CRR), nakładającego na banki nowego rodzaju normy ostrożnościowe. W celu wypełnienia tych norm banki mają tworzyć nowego rodzaju zrzeszenia.

Ustawa zakłada m.in., że banki spółdzielcze będą mogły zrzeszać się w systemach ochrony instytucjonalnej (IPS), w ramach których będą wzajemnie gwarantować swoje zobowiązania. IPS będą gwarantować dodatkowe mechanizmy monitorowania ryzyka i dawać bankom możliwość posiadania mniejszych tzw. "wag ryzyka" we własnych zasobach. Drugą wprowadzaną przez ustawę formą zrzeszania się banków spółdzielczych są tzw. zrzeszenia zintegrowane. Mają one nakładać na banki nieco mniejsze wymogi niż IPS. Nowe formy organizacyjne banków spółdzielczych mają być zatwierdzane przez KNF.

Poza nowymi formami zrzeszania się nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych wprowadza do polskiego prawa unijną zasadę, że banki te będą mogły ograniczać wykup udziałów członkowskich lub ten wykup zawieszać. Będą to mogły zrobić w ściśle określonych przypadkach, np. w sytuacjach postępowania naprawczego.

d39ha57

Ustawa zakłada też, że bank spółdzielczy mający kapitał założycielski wyższy niż równowartość 1 000 000 euro, lecz niższy niż równowartość 5 000 000 euro, będzie mógł prowadzić działalność na terenie województwa, w którym znajduje się jego siedziba oraz na terenie powiatów, w których znajdują się jego placówki wykonujące czynności bankowe. Z kolei bank spółdzielczy mający kapitał założycielski o równowartości co najmniej 5 000 000 euro będzie mógł prowadzić działalność na obszarze całego kraju.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

d39ha57

Podziel się opinią

Share
d39ha57
d39ha57