Trwa ładowanie...
d2xb4xx
d2xb4xx
espi

POWER PRICE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym W...

POWER PRICE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Power Price Spółka Akcyjna w dniu 23 maja 2011 roku (12/2011)
Share
d2xb4xx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
POWER PRICE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Power Price Spółka Akcyjna w dniu 23 maja 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 maja 2011 roku: 1.InQbe Sp. z o.o. ? posiada 7.000.000 (słownie: siedem milionów), co stanowiło 79,5% udziału w liczbie głosów na tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 49,99% udziału w ogólnej liczbie głosów 2. Krzysztof Piotrzkowski ? posiada 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset), co stanowiło 20,5% udziału w liczbie głosów na tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 12,86% udziału w ogólnej liczbie głosów Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Power Price Spółka Akcyjna w dniu 23 maja 2011 roku, reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 8.800.000 (słownie: osiem milionów osiemset) głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 14.000.001 (czternaście milionów jeden).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POWER PRICE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-494 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rosy Bailly 36
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5272633940
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Piotr Skawiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xb4xx

Podziel się opinią

Share
d2xb4xx
d2xb4xx