Trwa ładowanie...
d1avnfy
espi

POZBUD T&R S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr - za III kwartał 2012 r. (40/2...

POZBUD T&R S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr - za III kwartał 2012 r. (40/2012)
Share
d1avnfy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr - za III kwartał 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), niniejszym raportem koryguje skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 07 listopada 2012 r. Korekta dotyczy oczywistej pomyłki w dacie przy podpisie osób reprezentujących Spółkę: jest "2012-05-15", a powinno być "2012-11-07".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-031 Luboń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
061 899 40 99 061 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
777-26-68-150 634378466
(NIP) (REGON)
d1avnfy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Tadeusz Andrzejak Prezes Zarządu Tadeusz Andrzejak
2012-11-07 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1avnfy

Podziel się opinią

Share
d1avnfy
d1avnfy