Trwa ładowanie...
d1t2c5b

Pracodawcy RP: Prywatne szpitale zainwestowały 7,5 mld zł w sprzęt med. w 25 lat

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Polski sektor prywatnych szpitali zainwestował w infrastrukturę i wyposażenie 7,5 mld zł w ciągu 25 lat, wynika z obliczeń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych na potrzeby I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się 29-30 września.

Share
d1t2c5b

Eksperci przygotowujący Kongres są zgodni, że zapewnienie odpowiedniego dostępu do usług medycznych obywatelom w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest niemożliwe bez udziału sektora prywatnego.

"Obliczyliśmy, że przez 25 lat polski sektor prywatnych szpitali zainwestował w infrastrukturę i wyposażenie 7,5 mld zł. Dzięki temu tych pieniędzy nie musiał wykładać budżet państwa: czy to centralny, czy samorządy, a pacjenci uzyskali dostęp do opieki medycznej" - powiedział Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, ekspert I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, cytowany w komunikacie.

Dodał, że szpitale prywatne odgrywają niezwykle istotną rolę, zapewniając m.in. podstawowe usługi lecznictwa zamkniętego oraz dobrą dostępność terytorialną. To szczególnie ważne w kontekście zmian demograficznych - starzejące się społeczeństwo będzie potrzebowało opieki dostępnej geograficznie - bieżących potrzeb nie zaspokoją duże, kompleksowe szpitale w największych miastach. Co więcej, ich utrzymanie jest o wiele bardziej kosztowne niż mniejszych placówek.

d1t2c5b

Dużą rolę prywatnych placówek w zapewnieniu dostępu obywateli do opieki zdrowotnej, podkreśla też ekspert samorządowy.

"O tym, jak ważne są to podmioty świadczy liczba realizowanych przez nie hospitalizacji, która osiągnęła na koniec roku 2015 osiągając poziom ponad 13,2% wszystkich hospitalizacji w Polsce, a wskaźnik ten w ostatnich latach wciąż wzrastał - wskazał ekspert I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP i ekspert do spraw ochrony zdrowia Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich.

Jednocześnie zwrócił uwagę na problem związany z rosnącymi kosztami ochrony zdrowia obywateli, jakie ponoszą samorządy. Chociaż samorządy nie otrzymują środków na opiekę zdrowotną, ale realizują ją kosztem innych obszarów, to dodatkowym problemem jest nowelizacja ustawy leczniczej, która wprowadza współpłacenie, czyli możliwość zakupu świadczeń przez samorząd rodzi bardzo wiele pytań.

"Komu samorząd ma kupować dodatkowe usługi? Mieszkańcom danego terenu? Osobom zameldowanym płacącym podatki czy wszystkim ubezpieczonym? Eksperci mają dużo wątpliwości, czy takie różnicowanie pacjentów jest zgodne z konstytucją" - wskazał Wójcik.

d1t2c5b

Z usług szpitali korzysta co roku ponad 7 mln pacjentów, czyli blisko co piąty mieszkaniec naszego kraju. Do dyspozycji pacjentów jest ponad 180 tys. łóżek. We wszystkich szpitalach pracuje 205 tys. osób, w tym ponad 83 tys. lekarzy 102 tys. pielęgniarek.

Długookresowa koncepcja funkcjonowania szpitali w systemie ochrony zdrowia będzie jednym z tematów omawianych podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców PR, który odbędzie się w dn. 29-30 września 2016 r. w Warszawie. Do tej pory uczestnictwo w Kongresie potwierdziło już ponad 300 osób. Zdaniem ekspertów uczestniczących w Kongresie, szpitale powinny funkcjonować w systemie kontraktowania świadczeń przez płatnika publicznego z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych, skorelowanej z możliwościami finansowymi płatnika oraz w oparciu o skalę ratingową podmiotów leczniczych, podał też organizator.

(ISBnews)

d1t2c5b

Podziel się opinią

Share
d1t2c5b
d1t2c5b