Trwa ładowanie...
d1zsawj
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Informacaja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta (103/...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Informacaja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta (103/2011)
Share
d1zsawj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 103 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Informacaja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 23 maja 2011 roku otrzymał od osoby obowiązanej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana z osobą obowiązaną w dniach od 16 maja 2011r. do 18 maja 2011r. nabyła łącznie 2782 akcji Pragma Faktoring S.A., w tym: - 2 600 akcji w cenie 17,80 zł każda, - 100 akcji w cenie 17,70 zł każda, - 82 akcji w cenie 17,75 zł każda. Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu sprawowania przez osobę obowiązaną funkcji członka zarządu Emitenta. Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-748 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mieczyków 14
(ulica) (numer)
032 250 55 18 032 250 55 17
(telefon) (fax)
gielda@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
6342427710 277573126
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2011-05-23 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zsawj

Podziel się opinią

Share
d1zsawj
d1zsawj