Trwa ładowanie...
d2v08ic

PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenia obligacji serii A i serii B. (1/...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenia obligacji serii A i serii B. (1/2012)

Share
d2v08ic
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenia obligacji serii A i serii B.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i serii B Emitent przedstawia raport o stanie zastawu na dzień 31 grudnia 2011 r. Wartość nominalna Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności wynosi 64.655.160,05 zł, przy czym część z nich na kwotę 1.310.320,10 zł to Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia stosownie do postanowień Umowy Zastawu uzupełniające Zbiór Wierzytelności w wysokości 200 % różnicy pomiędzy Najwyższej Sumy Zabezpieczenia a sumą Wierzytelności Podstawowych i Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v08ic

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 250 55 18 | | 032 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2012-01-03 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v08ic

Podziel się opinią

Share
d2v08ic
d2v08ic