Trwa ładowanie...
d3zorcq
d3zorcq
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie dopus...

PRAGMA INKASO S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW (45/2011)
Share
d3zorcq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym 920.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E PRAGMA INKASO SA o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, że z dniem 25 lipca 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym zostanie wprowadzonych 920.000 akcji serii E Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 lipca 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPRGNK00017". Podstawa prawna: § 34 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A. Finanse i inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-600 Tarnowskie Góry
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czarnohucka 3
(ulica) (numer)
(032) 4 500 100 (032) 4 500 199
(telefon) (fax)
biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso.pl
(e-mail) (www)
645 22 74 302 277810566
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zorcq

Podziel się opinią

Share
d3zorcq
d3zorcq