Trwa ładowanie...
dqrzdq9

PRAGMA INKASO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (69/2011)

PRAGMA INKASO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (69/2011)

Share
dqrzdq9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Premium Inwestycje Sp. z o.o.(trwa procedura rejestracji zmiany nazwy na Pragma Inwestycje Sp. z o.o. przez właściwy sąd) w dniu 24 listopada 2011 roku umowy krótkoterminowej pożyczki, która spełnia kryterium umowy znaczącej. Pożyczkobiorcą jest podmiot specjalizujący się w branży obrotu nieruchomościami mający siedzibę na terenie woj. Śląskiego. Wartość przedmiotu umowy wynosi 6 mln zł, co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Pożyczka będąca przedmiotem umowy jest zabezpieczona w postaci hipoteki umownej do wysokości 9 mln zł, ustanowionej na nieruchomości komercyjnej, zabudowanej, położonej w woj. Śląskim, stanowiącej własność osoby trzeciej, której wartość szacunkowa wynosi ok. 18 mln zł. Hipoteka zostanie ustanowiona na mocy oświadczenia Faktoranta po wydaniu postanowienia sądu o wpisie hipoteki. Ponadto zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie osób trzecich. PRAGMA INKASO S.A., Premium Inwestycje Sp. z o.o.
oraz osoby zarządzające oboma spółkami nie są powiązane z pożyczkobiorcą, ani z osobą ustanawiającą hipotekę. Umowa została zawarta w ramach realizacji nowej strategii dla spółki zależnej, przedstawionej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 59/2011, zakładającej działalność na rynku biznesowych wierzytelności hipotecznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

| | | PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA INKASO S.A. | | Finanse inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-600 | | Tarnowskie Góry | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czarnohucka | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 4 500 100 | | (032) 4 500 199 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pragmainkaso.pl | | www.pragmainkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-74-302 | | 277810566 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9