Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

PRESTO - Rejestracja spółki zależnej (17/2015) - EBI

PRESTO - Rejestracja spółki zależnej (17/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z KRS, iż w dniu 3 lutego 2015 roku Sąd dokonał wpisu spółki zależnej pod firmą Presto Technologie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. Emitent objął 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. Zgodnie z umową spółki zależnej kapitał zakładowy tego podmiotu gospodarczego wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 równych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Przedmiotem działalności nowo utworzonej spółki będzie działalność polegająca na produkcji i sprzedaży systemów kominowych spółki Presto S.A. w województwie świętokrzyskim. W bieżącym roku spółka rozpocznie produkcję kominów w Kielcach co znacząco zmniejszy koszty związane z dowozem ciężkich (wykonanych z betonu) elementów kominowych i w efekcie przełoży się na większą rentowność produkcji. Wyniki nowo utworzonej spółki będą konsolidowane od momentu rozpoczęcia przez nią działalności operacyjnej. Podstawa prawna: §3
ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Sowiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi