Trwa ładowanie...
d31zm2c

Primus Inter Pares: Student Roku 2007

Na wiosnę tego roku po raz kolejny odbędzie się konkurs Primus Inter Pares, którego celem jest wyłonienie najlepszego studenta w Polsce.

Share
d31zm2c

Organizuje go Stowarzyszenie Primus Inter Pares we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Honorowym patronatem objął wydarzenie Prezydent RP Lech Kaczyński. Zgłoszenia do konkursu trwają od 19 marca do 20 kwietnia na www.primusinterpares.pl

Primus Inter Pares oznacza tyle co Pierwszy Wśród Równych. Tytuł ten nadano cesarzowi Oktawianowi Augustowi, gdyż odzwierciedlał ducha rzymskiej demokracji. Funkcjonuje on zatem w kulturze europejskiej od tysiącleci i świetnie obrazuje ideę konkursu, którego zadaniem jest wybranie najlepszego spośród studentów.

Historia Primus Inter Pares sięga połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to przedstawiciele środowiska akademickiego i władz państwowych zaczęli nagradzać najwybitniejszych studentów. Idea współzawodnictwa niestety zanikła, ale została reaktywowana w Białymstoku w roku 1999 przez Stowarzyszenie Primus Inter Pares. Jednak dopiero dwa lata później odbyła się pierwsza ogólnopolska edycja Primus Inter Pares.

d31zm2c

Konkurs jest jednym z największych i najważniejszych przedsięwzięć akademickich w skali kraju, o czym świadczy fakt, że kolejne jego edycje obejmują swym patronatem najwyżsi urzędnicy państwowi: od marszałków województw i wojewodów po marszałka Sejmu i prezydenta RP. Urząd Patentowy przyznał prawo do nazwy konkursu Stowarzyszeniu Primus Inter Pares, które następnie zwróciło się o pomoc w koordynowaniu przedsięwzięcia do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Obecna edycja konkursu, współorganizowana przez NZS, posiada patronat honorowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Regionalne etapy konkursu patronuje dziesięciu wojewodów, dwunastu prezydentów miast wojewódzkich i czterech marszałków wojewódzkich. W konkursie bierze obecnie udział ponad 80 najlepszych uczelni w Polsce, a ich liczba z każdym dniem wzrasta.

W rywalizacji o tytuł Pierwszego Wśród Równych mogą wziąć udział studenci wszystkich państwowych i niepaństwowych uczelni z całego kraju, które zadeklarowały udział w konkursie. Wybór najlepszego z nich odbywać się będzie trzystopniowo. Na początku każda szkoła wyższa wyłoni kandydata, który będzie uczestniczył w drugim etapie. Następnie komisje wojewódzkie, składające się z rektorów uczelni biorących udział w konkursie, wytypują po jednej osobie. Wszystkie z nich zostaną zakwalifikowane do eliminacji ogólnopolskich, podczas których spośród 16 uczestników wyłoniony zostanie najlepszy student w Polsce. Na uroczystej gali, mającej odbyć się w Pałacu Prezydenckim i transmitowanej przez ogólnokrajową telewizję, oprócz prestiżowego tytułu Primus Inter Pares otrzyma on również samochód osobowy.

Wybór Primusa ma charakter wielostronny. Pod uwagę brane są nie tylko oceny uzyskane przez kandydatów w czasie studiów, ale także aktywność naukowa i społeczna: działalność w organizacjach i kołach studenckich, odbyte staże, praktyki, wymiany zagraniczne, udział w warsztatach twórczych, sympozjach, konferencjach, znajomość języków obcych, praca charytatywna, osiągnięcia sportowe oraz publikacje naukowe i prace badawcze.

Uczestnicy konkursu oprócz szansy na zdobycie tytułu najlepszego studenta RP i wielu cennych nagród będą mieli także możliwość promocji w mediach studenckich, lokalnych i ogólnopolskich, które objęły swoim patronatem przedsięwzięcie. Konkurs może stać się także przepustką do zdobycia praktyk, a to dzięki katalogowi zawierającemu sylwetki Primusów, który zostanie wydany przez organizatorów i przekazany przez nich przedstawicielom czołowych polskich firm, władzom rządowym oraz władzom miast akademickich.

d31zm2c

Podziel się opinią

Share
d31zm2c
d31zm2c