Trwa ładowanie...
d20i1wn
espi

PRÓCHNIK - RB 20/2011 - Zawiadomienie o zmianie udziałów. (20/2011)

PRÓCHNIK - RB 20/2011 - Zawiadomienie o zmianie udziałów. (20/2011)

Share
d20i1wn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-19
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 20/2011 - Zawiadomienie o zmianie udziałów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Próchnik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Mirosława Kuś, zawiadomienie o dokonaniu przez niego dnia 14.12.2011 roku transakcji sprzedaży 10 001 szt. akcji Spółki Próchnik S.A. po średniej cenie 0,29 gr za jedną akcję. Przed w/w transakcją pan Mirosław Kuś posiadał 6 126 123 sztuk akcji spółki Próchnik S.A., co stanowiło 5,002 % udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 6 126 123 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,002 % ogólnej liczby głosów na WZ. Wskutek w/w transakcji pan Mirosław Kuś posiada bezpośrednio 6 116 122 sztuk akcji Próchnik S.A. stanowiących 4,99% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 6 116 122 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,99 % ogólnej liczby głosów na WZ. Podstawa prawna: art. 69 pkt. 2 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20i1wn

| | | PRÓCHNIK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-124 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | prochnik@prochnik.com | | www.prochnik.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20i1wn

Podziel się opinią

Share
d20i1wn
d20i1wn