Trwa ładowanie...
d2kwt1b

PROGRES INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu w okresie 2011 roku (1/2012)

PROGRES INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu w okresie 2011 roku (1/2012)

Share
d2kwt1b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PROGRES INVESTMENT S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu w okresie 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Progres Investment S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu ? Pana Marka Anchima o dokonaniu przez niego w 2011 roku transakcji na akcjach Emitenta, których łączna wartość w 2011 roku nie przekroczyła kwoty 5.000 euro: - kupno 400 akcji, w dniu 30 grudnia 20111 roku , średnia cena 16,23875 zł, - Ww. transakcje miały miejsce na w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoba przekazująca informacje wyraziła zgodę na publikacje swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Paweł Jankowski Prezes Zarządu
2012-01-30 Marek Anchim Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b