Trwa ładowanie...
d1660xc
d1660xc
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Projekcja NBP bez większego wpływu na wartość złotego

W poniedziałek wartość polskiej waluty była stabilna. Obrazuje to wczorajsza świeca doji na wykresie indeksu BOSSAPLN. Niemniej jednak, wartość indeksu pozostała poniżej psychologicznej bariery 100 pkt.
Share
d1660xc

Wczorajsza sytuacja na rynku polskiego złotego była w głównej mierze rezultatem ogólnej sytuacji na rynkach walutowych. Wczorajsze popołudnie upłynęło pod znakiem wzrostu kursu EUR/USD, co odbiło się echem na wykresach par walutowych EUR/PLN i USD/PLN.

W zasadzie bez większego echa przeszła projekcja NBP na temat inflacji. Brak żywej reakcji inwestorów na tę publikację miał jednak uzasadnienie, bowiem NBP zaprezentowało projekcje jeszcze bez uwzględnienia ostatniej obniżki poziomu stóp procentowych o 50 pkt. bazowych. Echem projekcji NBP była jednak m.in. wypowiedź prezesa NBP, Marka Belki, który – chociaż potwierdził stanowisko RPP „wait and see” – to powiedział też, że nie wyklucza dalszych obniżek stóp procentowych w przypadku zmiany projekcji ekonomicznych. Obecnie, w rychłe obniżki stóp praktycznie nikt na rynku nie wierzy – jednak ewentualne spekulacje dotyczące dalszych decyzji RPP zapewne będą się pojawiać co jakiś czas, przy okazji publikacji kolejnych danych makro z Polski. Najbliższe dane makro będą dotyczyć inflacji i zostaną opublikowane w czwartek – jednak prawdopodobnie nie wpłyną one na oczekiwania związane z obniżką stóp procentowych, zwłaszcza że niższy odczyt inflacji jest na rynku oczekiwany.

Inwestorzy śledzący polski rynek walutowy powinni więc nadal brać pod uwagę sytuację na światowym rynku forex, w tym oczywiście na parę EUR/USD.

d1660xc

Wczoraj dolar był słaby względem koszyka światowych walut (US Dollar Index spadł o 0,25%) i zakończył dzień na minusie, chociaż niewielkim, także względem polskiego złotego. Niemniej jednak, już dzisiaj notowania USD/PLN po raz kolejny poruszają się na północ. Najbliższym istotnym poziomem oporu na wykresie USD/PLN jest rejon 3,20, który w ciągu ostatnich tygodni był już dwukrotnie testowany. Pokonanie tej bariery otworzyłoby drogę do wzrostu notowań USD/PLN do okolic 3,22 lub nawet ponad 3,23.

Scenariusz testowania poziomu 3,20 jest realny, zwłaszcza w obliczu obserwowanego dzisiaj umocnienia się dolara względem euro. Niemniej jednak, pokonanie tej bariery wymagałoby już większej determinacji od strony popytowej. Jeśli test po raz kolejny okaże się nieudany, to możliwy jest spadek wartości kursu USD/PLN z powrotem do rejonu 3,15-3,16.

Z kolei euro umocniło się wczoraj względem złotego, co było rezultatem wzrostu kursu EUR/USD. Dzisiaj również wspólna europejska waluta jest silna w relacji do złotego, jednak póki co można to traktować jako korektę w średnioterminowej tendencji spadkowej. Dopiero wybicie się kursu EUR/PLN ponad 4,15 mogłoby być sygnałem do większej zwyżki – póki co bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz ponownego testu rejonu 4,12 w najbliższych dniach.

Dorota Sierakowska
analityk

d1660xc

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1660xc

Podziel się opinią

Share
d1660xc
d1660xc