Trwa ładowanie...
d3373at

PROJPRZEM - Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki (28 ...

PROJPRZEM - Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki (28/2015)

Share
d3373at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 04.09.2015 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie rozszerzenia i zmiany porządku obrad wraz z projektami uchwał, zaplanowanego na dzień 29.09.2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. We wniosku akcjonariusze przedstawili projekt uchwały odnoszącej się do pkt 5 porządku obrad obejmującego zmiany w składzie rady nadzorczej. Ponadto wprowadzono nowy pkt 8 obejmujący podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę, jednocześnie przedstawiono projekt stosownej uchwały w tym zakresie. W uzasadnieniu do tej uchwały wskazano, iż stosownie do postanowień art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. W związku z powyższymi zmianami dotychczasowy pkt 8 uzyskał nr 9. Poniżej PROJPRZEM S.A. przedstawia nowy porządek obrad oraz projekty uchwał do
punktów nr 5 i 8 porządku obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ? sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę. 9. Zamknięcie obrad. Projekt Uchwały do pkt nr 5: ?Uchwała nr ? w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić wybór nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby 5 członków.? Projekt Uchwały do pkt nr 8: ?Uchwała nr ? w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia
niniejszego zgromadzenia ponosi Spółka.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Marcin Lewandowski Członek Zarządu Marcin Lewandowski
2015-09-04 Anna Trzaskalska Prokurent Anna Trzaskalska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at