Trwa ładowanie...
d9dvvwm
espi

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (61/2011)
Share
d9dvvwm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Jacka Krysiaka - Członka Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zawiadomienie złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 22 czerwca 2011 roku w Katowicach spółka GKS GieKSa Katowice S.A. objęła 3.000.000 sztuk akcji serii J zwykłych na okaziciela spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, wyemitowanych przez Pronox Technology S.A. w ramach kapitału warunkowego o łącznej wartości 5.600.000,00 zł poprzez emisję 56.000.000 sztuk akcji. Objęcie akcji odbyło się poprzez zawarcie Umowy objęcia akcji, po cenie nominalnej, tj. po
0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 300.000,00 zł. Przed zawarciem Umowy Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. posiadała 5.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 3,86 % kapitału zakładowego Spółki i dających 5.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,79 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po objęciu akcji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu GKS GieKSa Katowice S.A. posiada 8.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,28 % kapitału zakładowego Spółki i dających 8.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,23 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż obejmująca akcje Pronox Technology S.A. w upadłości układowej - spółka GKS GieKSa Katowice S.A. jest blisko związana z osobą pana Jacka Krysiaka w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a). Pan Jacek Krysiak zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących spółek. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 2075600 032 2075603
(telefon) (fax)
pronox@pronox.com www.pronox.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2011-07-07 Tomasz Minkina Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9dvvwm

Podziel się opinią

Share
d9dvvwm
d9dvvwm