Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

PROTEKTOR - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA PROTEKTOR S.A...

PROTEKTOR - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA PROTEKTOR S.A. w dniu 03.11.2011 roku (45/2011)
Share
defc2tw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA PROTEKTOR S.A. w dniu 03.11.2011 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A., zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 03 listopada 2011 roku 1. ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 2 900 000 głosów tj. 32,59 % liczby głosów na tym NWZA, co stanowi 15,25 % ogólnej liczby głosów. 2. MARTINIA LIMITED ? 1 900 295 głosów tj. 21,36 % liczby głosów na tym NWZA, co stanowi 9,99 % ogólnej liczby głosów. 3. Szostak Piotr ? 1 960 000 głosów tj. 22,03 % liczby głosów na tym NWZA, co stanowi 10,30 % ogólnej liczby głosów. 4. Szymula Mariusz Stanisław ? 1 995 755 głosów tj. 22,43 % liczby głosów na tym NWZA, co stanowi 10,49 % ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTOR Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-417 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kunickiego 20-24
(ulica) (numer)
081 532 22 31 081 532 02 00
(telefon) (fax)
info@protektorsa.pl www.protektorsa.pl
(e-mail) (www)
7120102959 430068516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2011-11-07 Paweł Strączyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw