Trwa ładowanie...
d3ejjsh

PRYMUS - Zakup nieruchomości przez MP Project Invest sp. z o.o - spółkę celową Emitenta (11/2015) - EBI

PRYMUS - Zakup nieruchomości przez MP Project Invest sp. z o.o - spółkę celową Emitenta (11/2015)

Share
d3ejjsh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup nieruchomości przez MP Project Invest sp. z o.o - spółkę celową Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Prymus S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (?Spółka celowa?), zawiadomienie o zawarciu w dniu 14.04.2015 roku ze spółką INWEST PA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (?Sprzedający?) umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości. Na mocy przedmiotowej umowy Sprzedający sprzedał MP Project Invest sp. z o.o. niezabudowane nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KA1K/00060466/4 oraz KA1K/00119059/7, położone w Katowicach przy ul. Tunelowej, o łącznej powierzchni 30.036 m2 wraz z pozwoleniem na budowę budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi za łączną cenę 5.000.000 zł netto. O zawarciu umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu ww. nieruchomości Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 6/2015 z dnia 27.02.2015 r. Emitent wskazuje, że zakup nieruchomości przez MP Project Invest sp. z o.o. związane jest związany z realizacją działalności Spółki celowej tj. z prowadzeniem działalności
deweloperskiej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ejjsh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ewa Kobosko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ejjsh

Podziel się opinią

Share
d3ejjsh
d3ejjsh