Trwa ładowanie...
d31qdgl

Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 20 kwietnia, 17.00

...
Share
d31qdgl

20.04. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Ministerstwo Finansów, po danych o produkcji przemysłowej w marcu, podtrzymuje, że wzrost PKB w I kwartale 2011 roku wyniósł około 4,2 proc. - poinformował PAP wiceminister finansów Ludwik Kotecki.

d31qdgl

Ministerstwo Gospodarki szacuje, że wzrost PKB w pierwszym kwartale tego roku wyniósł ok. 4,5 proc. - poinformował w środę w Katowicach wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w marcu 2011 r. wyniosła rdr 2,0 proc. wobec 1,7 proc. w lutym - podał NBP w środę w komunikacie.

Minister finansów Jacek Rostowski oczekuje, że polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób aby sprowadzić inflację do celu NBP, nie wywołując szoków i negatywnych efektów dla wzrostu gospodarczego.

Inwestycje prywatne przyspieszą już w tym roku, a w 2012 roku ich wzrost powienien być wyraźny - uważa minister finansów, Jacek Rostowski.

d31qdgl

Polska będzie mogła wypełnić kryterium inflacyjne z Maastricht dopiero po 2012 roku - ocenia Marek Rozkrut, dyrektor departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki MF.

Trend wzrostowy produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach zostanie utrzymany, a dane o produkcji budowlanej za marzec sugerują, że ruszyły inwestycje prywatne w tym sektorze, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość - ocenia w rozmowie z PAP Sławomir Dudek, wicedyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w marcu wzrosła do 5,1 mln w ujęciu rocznym - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

d31qdgl

Bank centralny Szwecji, Riksbank, podwyższył w środę swoją główną stopę procentową o 25 pkt bazowych - poinformował bank w komunikacie.

W Stanach Zjednoczonych brakuje wiarygodnego planu na to, jak obniżyć zadłużeni publiczne w średnim terminie - uważa główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego Olivier Blanchard.

BUDŻET

Komitet do Spraw Europejskich oraz Komitet Stały Rady Ministrów przyjęły we wtorek Aktualizację Programu Konwergencji (APK) zakładającą deficyt sektora finansów publicznych w 2011 roku na poziomie 5,6 proc. PKB, w 2012 roku 2,9 proc., w 2013 roku 2,5 proc. oraz w 2014 roku 2,0 proc. - poinformował PAP wiceminister finansów Ludwik Kotecki, potwierdzając nieoficjalne informacje PAP z ubiegłego tygodnia.

d31qdgl

Deficyt budżetowy w 2012 roku będzie niższy niż 37 mld zł - poinformowało PAP źródło w rządzie.

Komisja Europejska zaproponowała w środę unijny budżet na 2012 rok w wysokości 132,7 mld euro, czyli o 4,9 proc. więcej niż wynosił budżet na rok 2011.

Ministerstwo Finansów chce, aby rząd zajął się projektem budżetu relatywnie szybko, tak aby parlament uchwalił go przed wakacjami parlamentarnymi - powiedział dziennikarzom minister finansów Jacek Rostowski.

Projekt budżetu na 2012 rok ma trafić do Sejmu już w czerwcu; przy intensywnej pracy posłów może być przyjęty jeszcze przed objęciem przez Polskę prezydencji, czyli przed 1 lipca - zapowiedział w środę marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna.

d31qdgl

DŁUG

Ministerstwo Finansów sprzedało na środowej aukcji zamiany obligacje za 6.023,384 mln zł, a odkupiło papiery o wartości 5.826,868 mln zł - podał resort w komunikacie.

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wyniosło w 2010 r. 55.093 mln zł - wynika z danych opublikowanych przez ministerstwo finansów. Deficyt JST w 2010 r. wyniósł 14.969 mln zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec lutego 2011 r. wyniosło 72,5 proc. całości zadłużenia wobec 72,4 proc. na koniec stycznia 2011 roku - podał resort finansów w w komunikacie.

d31qdgl

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2011 roku wzrosło o 14.141,6 mln zł, czyli o 2,0 proc. i wyniosło 726.212,5 mln zł - podało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Obligacje rynkowe zapadające w 2012 roku, według stanu na 28 lutego 2011 roku, mają wartość 105,302 mld zł - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, według stanu na 28 lutego 2011 roku, wynosi 3.622 mln euro - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

CDS-y długu Grecji wzrosły w środę o 30 pkt bazowych do rekordowych 1.271 pkt - wynika z danych CMA.

WSKAŹNIKI

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyżkował w tygodniu zakończonym 15 kwietnia o 5,3 proc. - podano w środę w komunikacie.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w kwietniu 2011 roku w stosunku do ostatniego marcowego pomiaru o 0,9 pkt. i wyniósł 30,9 pkt. - poinformował Związek Banków Polskich oraz Pentor.

Po silnych marcowych spadkach, w kwietniu nastroje konsumentów poprawiły się, indeks nastrojów konsumenckich wzrósł, a jego wartość wyniosła minus 25,9 pkt - podał w środę Pentor.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,76 proc. i wyniósł 9.606,82 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,3 proc. i wyniósł 3.007,04 pkt.

SPÓŁKI

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo znalazło się wśród inwestorów, którzy zostali zaproszeni do drugiego etapu prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - poinformowała PAP osoba zbliżona do transakcji.

Enea nie złożyła oferty na Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - poinformował PAP rzecznik Enei Grzegorz Adamski.

Przychody Grupy Kęty powinny przekroczyć 1,4 mld zł w 2011 roku, spółka spodziewa się dobrego II kwartału - poinformował prezes spółki Dariusz Mańko na środowej konferencji. Prognoza spółki przewiduje wypracowanie w tym roku 1,36 mld zł przychodów.

Firma odzieżowa Redan zwiększyła swoje przychody rok do roku o 14 proc., do 76,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Kęty zwiększyła swój zysk netto rok do roku w pierwszym kwartale o 26 proc., do 18,8 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Warimpex, notowana na warszawskiej giełdzie austriacka firma inwestycyjno-deweloperska, przeprowadzi niepubliczną ofertę obligacji zamiennych o łącznej wartości około 118 mln zł - poinformował Warimpex w komunikacie.

Suwary, producent opakowań z tworzyw sztucznych, zakończył ofertę prywatną akcji, w ramach której inwestorzy objęli wszystkie 419.550 akcji. Papiery oferowane były po cenie emisyjnej 16,10 zł za jedną akcję. Środki pozyskane z emisji wyniosły 6,76 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Równolegle Suwary przeprowadziły podział akcji w proporcji 1:5.

Prezes Trakcji Polskiej Maciej Radziwiłł szacuje, że rzeczywisty koszt przejęcia litewskiej grupy Tiltra wyniesie około 650 mln zł, a sama transakcja spowoduje skokowy wzrost zysku całej grupy na akcję o przynajmniej kilkadziesiąt procent.

Urząd m. st. Warszawy wybrał inwestorów, którzy zostali zaproszeni do drugiego etapu prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC), polegającego na szczegółowej analizie spółki. W pierwszej połowie czerwca złożą oni oferty wiążące - poinformował Urząd Miasta w komunikacie prasowym.

Zarząd PGNiG podjął decyzję o zmianie formy wypłaty dywidendy za 2010 rok dla Skarbu Państwa i zdecydował, że część dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa, w kwocie nie wyższej niż 30,1 mln zł brutto, zostanie przekazana w formie niepieniężnej, której przedmiot i sposób wyceny określi uchwała WZA. Zarząd zmienił też proponowany termin wypłaty dywidendy z 10 sierpnia na 6 października - podała spółka w komunikacie.

Kurs akcji biura rachunkowego Acartus wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na NewConnect o 35 proc. do 0,54 zł.

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak uważa, że rozważane od kilku miesięcy powiązanie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) z Węglokoksem byłoby dobrym krokiem. Zapowiada jednak jego zaniechanie, jeżeli nie poprze go strona społeczna.

Wnioski o dopuszczenie do przetargu na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny systemów w ramach projektu: "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", którego wartość szacowana jest na ok. 360 mln zł, złożyło 35 oferentów - poinformował PAP dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszek Sikorski. O dopuszczenie do udziału w przetargu ubiega się dziesięć spółek z GPW.

Grupa Kęty powinna w 2011 roku przekroczyć 1,4 mld zł przychodów - poinformował dziennikarzy Dariusz Mańko, prezes Grupy Kęty. Prognoza spółki przewiduje wypracowanie w tym roku 1,36 mld zł przychodów.

Zarząd spółki Talex będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 w wysokości 0,50 zł na akcję - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Środowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BZ WBK zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2010 roku na dywidendę trafi 584,6 mln zł, co da 8 zł dywidendy na akcję.

Notowana na rynku NewConnect deweloperska spółka Platinum Properties Group planuje w IV kwartale 2011 roku przeprowadzić publiczną emisję i przenieść notowania na rynek główny. Z emisji spółka planuje pozyskać minimum 10 mln zł na pierwszy etap inwestycji pod Moskwą - poinformował na środowej konferencji Gustaw Groth, wiceprezes PPG.

Zysk netto grupy Energa wyniósł w 2010 roku 625 mln zł, czyli był ponad 47 procent większy niż rok wcześniej - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Sygnity zdobyło kontrakt w GUS na świadczenie usług asysty technicznej dla systemu informatycznego wspierającego przeprowadzanie spisów powszechnych oraz zdobyło zlecenie z Komendy Głównej Policji na usługę upgradu oprogramowania MQ w Centralnym Systemie Dostępowym. Łączna wartość brutto obu umów to około 4,2 mln zł - wynika z Suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Centrum Klima planuje przeznaczyć na dywidendę 3,8 mln zł, oznacza to wypłatę 0,45 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na WZA spółki.

United Technologies zanotował w I kwartale 2011 r. zysk w wysokości 1,11 USD na akcję - poinformowała spółka w środę w komunikacie.

Zysk na akcję spółki AT&T wyniósł w I kw. 2011 r. 57 centów - podała spółka w środę w raporcie kwartalnym.

Dotychczasowi akcjonariusze Nova KBM wykonując prawo poboru złożyli zapisy na 8.056.622 akcji banku - poinformowała Nova KBM w środowym komunikacie.

WZA PGNiG zdecydowało o wypłacie z zysku za '10 dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję, ogólna kwota dywidendy 708 mln zł.

Wells Fargo & Co. zanotował w I kw. 2011 r. zysk netto 67 centów na akcję - podała firma w komunikacie w środę.

Security System Integration (SSI) spodziewa się, że pierwszy kw. 2011 r. będzie dla spółki dużo lepszy r/r. Obecnie spółka ma w portfelu zamówienia o łącznej wartości około 40 mln zł. W całym roku obrotowym 2010/11 przychody SSI mogą przekroczyć 40 mln zł przy rentowności netto nie mniejszej niż 5 proc. - poinformował w wywiadzie dla PAP Waldemar Garwol, prezes SSI.

Konfliktem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zajmie się wkrótce Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego - zapowiedział wicepremier Waldemar Pawlak. Nie wykluczył zmian w harmonogramie upublicznienia spółki, gdy nie będzie porozumienia ze związkami.

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak spodziewa się, że ustawa służąca redukcji bądź likwidacji uciążliwych obowiązków informacyjnych firm zostanie przyjęta jeszcze przed wakacjami.

Zysk BGK w 2010 roku wyniósł 480-490 mln zł i bank może wypłacić znaczną dywidendę z zysku do budżetu państwa, niewykluczone, że będzie to nawet 100 proc. zysku - poinformowało PAP źródło zbliżone do zarządu banku.

Rada nadzorcza Es-System pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący wypłaty w formie dywidendy 4,3 mln zł, czyli 0,10 zł na akcję - podała spółka w środowym komunikacie.

DM IDM zmniejszył zaangażowanie w Index Copernicus International do 0,38 proc. akcji i głosów na WZA spółki - poinformował Index Copernicus International w komunikacie.

Grupa Żywiec oczekuje w tym roku wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz poprawy wyniku finansowego. Ma się do tego przyczynić ożywienie w branży piwowarskiej, rozszerzenie portfolio oferowanych produktów oraz odświeżenie dotychczasowych marek - poinformował PAP prezes spółki, Xavier Belison. Głównym celem spółki pozostaje poprawa jej pozycji rynkowej.

Biogened, producent wyrobów farmaceutycznych, zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w czerwcu tego roku - podała spółka w środowym komunikacie prasowym.

Konsorcjum Arcusa i T-Matic Systems podpisało z Energą Operator ośmioletnią umowę ramową na wykonanie "Infrastruktury pośredniczącej w technice PLC". Umowa została podpisana w wyniki rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wyłonionych zostało trzech wykonawców, wśród których znalazło się konsorcjum Arcusa i T-Matic Systems. Budżet przeznaczony na realizację projektu wynosi ponad 90 mln zł - podał Arcus w komunikacie prasowym.

Comp ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Elzabu, dających 2.983 głosy na walnym zgromadzeniu spółki, czyli 0,02 proc. ogólnej liczby głosów, oferując 3,4 zł za jedną akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DI BRE Banku.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Idea TFI zdecydowało w środę o wypłacie 0,43 zł dywidendy na akcję - podała Idea TFI w komunikacie.

WALUTY

Rynek złotego dyskontuje majową podwyżkę stóp procentowych, więc sygnały, że mogłoby do niej nie dojść mogą osłabić polską walutę, w przeciwnym wypadku złoty może być stabilny - oceniają dilerzy. Rynek długu, po udanej aukcji zamiany, uspokaja się przed świąteczną przerwą.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 2,7358 a kurs złotego do euro na 3,9629 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,4515 USD i 120,13 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

FUNDUSZE

W kwietniu ZUS przelał 602,3 mln zł, a od początku roku 6.860,0 mln zł.

PROGNOZA

Deficyt sektora finansów publicznych w 2010 r. wyniósł 7,4 proc. PKB, w 2011 r. obniży się do ok. 5,8 proc. PKB, a w 2012 r. wyniesie 4,0 proc. PKB - prognozują analitycy agencji ratingowej Fitch. Analitycy ostrzegają, że brak trwałej konsolidacji finansów publicznych mógłby doprowadzić do negatywnej akcji ratingowej.

OPINIA

Analitycy resortu gospodarki oceniają, że w 2011 roku deficyt w obrotach towarowych pogłębi się w 2011 roku o ok 3 mld euro w porównnaiu do 2010 roku.

Produkcja budowlana wzrośnie w 2011 roku o "trochę" więcej niż 3,5 proc. - ocenił dla PAP Janusz Kobylarz, naczelnik wydziału budownictwa GUS. Jego zdaniem, dynamika produkcji budowlano-montażowej może być szczególnie wysoka w I półroczu 2012 roku.

Przedsiębiorstwa budowlane spodziewają się, że rynek budowlany w 2011 roku urośnie o 3,4 proc., a w przyszłym roku o 1,5 proc. - wynika z badania KPMG. Z badania wynika także, że średni wzrost sprzedaży w tym roku wyniesie 3,5 proc., a w 2012 roku przedsiębiorstwa budowlane oczekują wzrostu sprzedaży o 2,8 proc.

Dane o wzroście cen produkcji w przemyśle niemieckim (wskaźnik PPI) dowodzą wysokich cen surowców i sugerują występowanie wtórnych efektów inflacji, którymi niepokoi się Europejski Bank Centralny - sądzi bank Barclays Capital.

SONDAŻE

W ciągu ostatniego tygodnia PO zyskała 1 pkt proc. poparcia, na ugrupowanie głosowałoby 40 proc. wyborców. Notowania PiS straciła 1 pkt proc. Notowania partii są na poziomie 26 proc.- wynika z sondażu TNS OBOP dla "Gazety Wyborczej".

W kwietniu notowania rządu poprawiły się w stosunku do marca, 63 proc. badanych źle ocenia pracę rządu, 29 proc. badanych ocenia ją dobrze - wynika z sondażu TNS OBOP.

KADRY

Dariusz Daniluk zastąpił na stanowisku prezesa banku BGK Tomasza Mironczuka - podał bank w komunikacie.

TOWARY

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 2,32 mln baryłek, czyli o 0,6 proc., do 356,97 mln baryłek - poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE).

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną z powodu spodziewanych problemów z podażą metalu - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 9.464,75 USD za tonę, po wzroście notowań o 1,3 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 9472,50 USD/t

Cena ropy Brent w kontraktach na czerwiec 2011 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 122,31-122,33 USD za baryłkę. (PAP)

pif/ jtt/

d31qdgl

Podziel się opinią

Share
d31qdgl
d31qdgl