Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 II - 24 III

...
Share
dxviypg

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 25 II - 24 III

PIĄTEK, 25 LUTEGO

- IX Konferencja Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego. Wśród uczestników będzie Marek Sawicki, minister rolnictwa. (10.00)

dxviypg

- Getin Holding i Getin Noble Bank podsumują wyniki za 2010 rok. (9.30)

 • - Ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców będzie tematem konferencji wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. (10.30)

- We Francji zostanie podany wskaźnik wydatków konsumentów w I 2011 r (8.45) - oczekuje się spadku o 0,7 proc. mdm

- W W.Brytanii zostanie podany PKB za IV kw. 2010 (10.30) - oczekuje się spadku o 0,5 proc. kdk

dxviypg

- W USA dane o PKB w IV kw. 2010 (14.30) - oczekuje się wzrostu o 3,3 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan - dane końcowe za luty 2011 (15.55) - oczekuje się 75,4 pkt

PONIEDZIAŁEK, 28 LUTEGO

- MF przeprowadzi przetarg 52-tyg. bonów skarbowych za 1.000-2.000 mln zł (12.00)

dxviypg

- GC Invstment poinformuje o planowanej emisji akcji i obligacji i debiucie na NC. Spółka przedstawi prognozy wyników na najbliższe lata. (9.00)

- Przewodniczący KNF Stanisław Kluza weźmie udział w konferencji: "Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego". (10.00)

- Polimex-Mostostal podsumuje wyniki za 2010 rok. (10.00)

 • - Zakłady Azotowe "Puławy" SA omówią wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2010/2011. (11.00)
dxviypg

- AB przedstawi wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2010/2011 oraz plany na kolejne kwartały. (12.00)

 • - Impexmetal podsumuje wyniki za IV kwartał ubiegłego roku. (13.00)
 • - Play poinformuje o nowej ofercie. (13.00)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu i sprzedaży detalicznej w I 2011 r.(0.50)

- W strefie euro zostaną podane informacje o inflacji w I 2011 (11.00)

dxviypg

- W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w I 2011 r. (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w II 2011 (15.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności NAPM-Milwaukee w II 2011 (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik podpisanych nowych umów na sprzedaż domu za I 2011 (16.00)

dxviypg

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej w okręgu Dallas za II 2011 (16.30)

WTOREK, 1 MARCA

- PMI dla Polski. (9.00)

- 1. dzień posiedzenia RPP w marcu.
- Zelmer poda wyniki finansowe za 2010 rok i strategię na lata 2011-2013.(9.00)

 • - PGF podsumuje wyniki za 2010 rok. (10.00)

- Spółka MLP Group SA omówi wyniki za IV kw. 2010 r. (10.00)

- FM Bank omówi wyniki za 2010 rok i przedstawi strategię i założenia biznesowe na kolejne lata. (10.30)

- Pfleiderer Grajewo podsumuje wyniki za IV kwartał 2010 roku i przedstawi perspektywy na 2011. (11.00)

- Seco/Warwick SA omówi wyniki spółki za IV kwartał 2010 roku. (11.00)

- Telefonia Dialog omówi wyniki za IV kwartał ubiegłego roku. (12.00)

- CEDC omówi wyniki finansowe za IV kw. i za cały 2010 r. (14.00)

- W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia za I 2011 r. (0.30)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia za II 2011 (9.55)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle w II 2011 (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle w II 2011 (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w przemyśle w II 2011 (10.30)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w II 2011 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia za I 2011 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w II 2011 (16.00)

ŚRODA, 2 MARCA

- 2. dzień posiedzenia i decyzja RPP o stopach procentowych.
- GUS poda dane o PKB w IV kwartale. Prognoza 4,4 proc. (10.00)

- Arctic Paper SA omówi wyniki za IV kw. 2010 r. (9.30)

- Infinity przedstawi cele strategiczne i działania restrukturyzacyjne.(10.00)

 • - BZ WBK podsumuje wyniki za 2010 rok. (10.00)
 • - Przedstawiony zostanie raport o zadłużeniu Polaków InfoDług. (10.00)
 • - PKM Duda omówi wyniki za IV kwartał ubiegłego roku. (12.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen produkcji PPI za I 2011 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- W USA zostanie podany raport Challengera z rynku pracy w II 2011 (13.30)

- W USA zostanie podany raport z rynku pracy ADP w II 2011 (14.15)

CZWARTEK, 3 MARCA

- Comarch zaprezentuje i omówi wyniki finansowe Grupy za 1-4 Q 2010. Konferencję poprowadzi Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Comarch SA. (11.00)

- We Francji zostanie podana stopa bezrobocia w IV kw. 2010 (7.30)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w II 2011 (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w II 2011 (10.00)

- W strefie euro zostanie podany PKB w IV kw. 2010 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w I 2011 (11.00)

- EBC poda decyzję o stopach procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu kończącym się 26 II (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności produkcji w IV kw. 2010 r. i jednostkowych kosztach pracy (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM poza przemysłem w II 2011 (16.00)

PIĄTEK, 4 MARCA

*- W USA zostanie opublikowana informacja o stopie bezrobocia w II 2011 (14.30)

 • - W USA zostanie opublikowana informacja o zamówieniach w przemyśle w I 2011 (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 7 MARCA

- NBP poda dane o rezerwach na koniec lutego. (14.00)

- MF poda dane o zadłużeniu skarbu państwa w 2010 roku. (15.00)

 • - W strefie euro zostanie opublikowany wskaźnik zaufania inwestorów przez Sentix na III 2011 (10.30)

WTOREK, 8 MARCA

 • - W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w I 2011 (12.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania wśród małych firm w II 2011 (13.30)
 • - W USA zostanie opublikowany wskaźnik optymizmu w gospodarce w III 2011 przez IBD/TIPP (16.00)

ŚRODA, 9 MARCA

 • - W Niemczech zostanie opublikowana informacja o produkcji przemysłowej w I 2011 (12.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)
 • - W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w I 2011 (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 14 MARCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w styczniu. (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza w lutym. (14.00)

WTOREK, 15 MARCA

- GUS poda dane o inflacji w lutym oraz dane przeszacowane o inflacji w styczniu. (14.00)

- MF poda wykonanie budżetu po lutym. (14.00)

ŚRODA, 16 MARCA

- GUS poda dane o wynagrodzeniu oraz zatrudnieniu w lutym. (14.00)

- GUS poda wyniki budownictwa po dwóch miesiącach 2011 roku. (14.00)

CZWARTEK, 17 MARCA

- NBP opublikuje zapis dyskusji na posiedzeniu w marc. (14.00)

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w lutym. (14.00)

- GUS poda dane o cenach producentów w lutym. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 21 MARCA

- MF poda dane o zadłużeniu skarbu państwa w styczniu. (15.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w lutym. (14.00)

WTOREK, 22 MARCA

- NBP poda dane o inflacji bazowej w styczniu i luty. (14.00)

- GUS poda dane o wynikach przedsiębiorstw w 2010 roku. (14.00)

- GUS opublikuje wyniki badania koniunktury w marcu. (14.00)

WTOREK, 29 MARCA

- GUS opublikuje wyniki badania koniunktury konsumenckiej w marcu. (14.00)

CZWARTEK, 24 MARCA

- Towarowa Giełda Energii o planowanym uruchomieniu Parkietu Biomasy. (11.00)

ŚRODA, 30 MARCA

- MF poda dane o państwowym długu publicznym w 2010 roku. (15.00)

CZWARTEK, 31 MARCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w IV kwartale 2010 roku. (14.00)

- NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym w 2010 roku. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 4 KWIETNIA

- Pierwszy dzień posiedzenia RPP

WTOREK, 5 KWIETNIA

- 2. dzień posiedzenia i decyzja RPP o stopach procentowych.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg