Trwa ładowanie...
d3h0ohw

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29.IX-28.X

...
Share
d3h0ohw

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 29.IX-28.X

ŚRODA, 29 WRZEŚNIA

- Decyzja RPP. Analitycy prognozują pozostawienie stóp bez zmian.

d3h0ohw

- Na GPW zadebiutują akcje ZPC Otmuchów.(10.00)

- Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak weźmie udział w konferencji PKPP Lewiatan "Czas na kobiety" (10.00)

- BBI Development NFI zainauguruje projekt "Plac Unii". (10.30)

- Stowarzyszenie Producentów Cementu przedstawi sytuację na rynku cementu. (11.00)

d3h0ohw

- EGB Investments zadebiutuje na rynku NewConnect.(11.25)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów we wrześniu (8.45). Analitycy oceniają, że indeks pozostanie bez zmian na poziomie minus 39 pkt.

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, wśród konsumentów, w usługach za wrzesień (11.00). Analitycy oceniają, że indeks zaufania w gospodarce wyniesie 101,3 pkt wobec 101,8 pkt poprzednio.

- W USA zostanie podany wskaźnik złożonych nowych wniosków o kredyt hipoteczny (13.00)

d3h0ohw

CZWARTEK, 30 WRZEŚNIA

- NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym po II kwartale. (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym Polski po II kwartale. (14.00)

- Rynek obligacji korporacyjnych i samorządowych w latach 2010-2011 będzie tematem konferencji organizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańską Akademię Bankową. (10.00)

d3h0ohw

- Electus przedstawi strategię finansowania szpitali publicznych i samorządów oraz zaprezentuje raport o stanie zadłużenia publicznego sektora opieki zdrowotnej w Polsce. (10.00)

- Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK i wiceprezes URE Marek Woszczyk wezmą udział w debacie poświęconej mechanizmom i regulacjom rynku energii elektrycznej w Polsce i Europie. (11.00)

  • - ABM Solid poinformuje o postępach w realizacji strategii.(11.30)

- Obligacje Polkomtel Finance AB zadebiutują na Catalyst. (12.00)

d3h0ohw

- Mark Allen, przedstawiciel MFW na Europę Centralną i Wschodnią weźmie udział w seminarium BRE - CASE "Kryzys fiskalny w Europie - strategie wyjścia. (15.00)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów GfK we wrześniu (1.01). Analitycy spodziewają się spadku do minus 19 pkt z minus 18 pkt poprzednio.

- W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w sierpniu (1.50). Analitycy spodziewają się wzrostu mdm o 1,9 proc. wobec 0,7 proc. poprzednio, a rdr wzrostu o 4,7 proc. wobec 3,8 proc. poprzednio, po korekcie.

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w sierpniu (1.50). Analitycy spodziewają się wzrostu mdm o 1,1 proc., po spadku poprzednio o 0,2 proc., a rdr wzrostu o 16,9 proc., po wzroście poprzednio o 14,2 proc.

d3h0ohw

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia we wrześniu (9.55). Analitycy spodziewają się, że pozostanie ona bez zmian i wyniesie 7,6 proc.

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji za wrzesień (11.00). Analitycy oceniają, że wzrosła ona do 1,8 proc. z 1,6 proc. poprzednio.

- W USA zostanie podana informacja o PKB w II kw. 2010 (14.30). Analitycy oceniają, że potwierdzi się popzrednie wyliczenie: 1,6 proc.

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 25 września (14.30). Analitycy oceniają, że wyniesie ona 460 tys. wobec 465 tys. w poprzednim tygodniu.

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago we wrześniu (15.45). Analitycy spodziewają się spadku wskaźnika do 55,8 pkt z 56,7 pkt poprzednio.

- W USA zostanie podany wskaźnik NAPM-Milwaukee za wrzesień (16.00). Analitycy spodziewają się spadku do 58,0 pkt z 59,0 pkt poprzednio.

PIĄTEK-SOBOTA, 1-2 PAŹDZIERNIKA

Przyszłość światowej gospodarki będzie tematem V Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych. W Kongresie udział zapowiedział prof. Edmund Phelps, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2006 roku.

PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA

- Wskaźnik PMI dla Polski. (9.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi prognozę inflacji we wrześniu. (9.00)

- Debiut Grupy ZUE na GPW. (10.00)

  • - TP SA poinformuje o nowych ofertach neostrady.(10.30)

- Kongres Tworzyw Sztucznych Europy Centralnej w Warszawie. Obecny będzie wiceminister Skarbu Adam Leszkiewicz. (9.00)

- Devoteam przedstawi strategię działania na polskim rynku i plany związane ze spółką zależną Wola Info. (9.30)

- Kongres Przedsiębiorczości organizuje konferencję poświęconą ocenie kondycji finansów publicznych. (11.00)

- W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia za sierpień 2010 (1.30). Analitycy spodziewają się jej spadku do 5,1 proc. z 5,2 proc. poprzednio.

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle we wrześniu - wyliczenia końcowe (9.55). Wstępnie szacowano ten indeks na 55,3 pkt.

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle we wrześniu - wyliczenia końcowe (10.00). Wstępnie szacowano wskaźnik na 53,6 pkt.

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle we wrześniu (10.30). Analitycy spodziewają się 53,8 pkt wobec 54,3 pkt poprzednio.

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia za sierpień (11.00). Analitycy spodziewają się, że pozostanie ona bez zmian na poziomie 10,0 proc.

- W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w sierpniu (14.30). Analitycy spodziewają się wzrostu obu wskaźników po 0,3 proc.

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za wrzesień (15.55). Analitycy spodziewają się jego wzrostu do 67,0 pkt z 66,6 pkt poprzednio.

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle we wrześniu (16.00). Analitycy spodziewają się spadku do 54,5 pkt z 56,3 pkt poprzednio.

PONIEDZIAŁEK, 4 PAŹDZIERNIKA

  • - Najnowsze prognozy dla gospodarki światowej, Europy Środkowo-Wschodniej i Polski na lata 2010-2013 przedstawi główny ekonomista BNP Paribas Maciej Dybuła. (10.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów opracowany przez Sentix - na październik (10.30)

- W strefie euro zostanie podany indeks cen producenta (PPI) za sierpień (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w sierpniu (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o podpisanych umowach na sprzedaż domu - za sierpień (16.00)

WTOREK, 5 PAŹDZIERNIKA

  • - Wyniki badania reputacji spółek giełdowych PremiumBrand.(13.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w usługach we wrześniu - wyliczenia końcowe (9.55)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI composite i w usługach we wrześniu - wyliczenia końcowe (10.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w sierpniu (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach we wrześniu (16.00)

ŚRODA - CZWARTEK, 6 - 7 PAŹDZIERNIKA

  • - Międzynarodowy Kongres na temat przyszłości energii odnawialnej.

ŚRODA, 6 PAŹDZIERNIKA

- W strefie euro zostanie podany PKB za II kw. 2010 - wyliczenia końcowe (11.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w sierpniu (12.00)

- W USA zostanie podana informacja o wnioskach na kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy Challengera za wrzesień (13.30)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy ADP za wrzesień (14.15)

CZWARTEK, 7 PAŹDZIERNIKA

- NBP ogłosi stan oficjalnych aktywów rezerwowych we wrześniu. (14.00)

  • - Perspektywy rynku lotniczego w Europie Środkowo-Wschodniej będą tematem 6. edycji międzynarodowej konferencji Airports 2010. (9.00)

WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA

- NBP ogłosi dane o bilansie płatniczym w sierpniu. (14.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 7-8 PAŹDZIERNIKA

- Strategiczne zmiany zachodzące w polskim sektorze paliwowo-energetycznym będą tematem VII Kongresu Nowego Przemysłu.

ŚRODA, 13 PAŹDZIERNIKA

- GUS opublikuje dane o inflacji za wrzesień (14.00)

CZWARTEK, 14 PAŹDZIERNIKA

- NBP ogłosi dane o podaży pieniądza we wrześniu. (14.00)

CZWARTEK-SOBOTA, 14-16 PAŹDZIERNIKA

- XVI Polskie Forum Finansowe Twoje Pieniądze 2010 (Obecni będą m.in. Wojciech Kostrzewa, Sławomir Lachowski, Sławomir Majman, Marek Sawicki, Andrzej Klesyk, Zbigniew Jakubas, Elżbieta Chojna-Duch, Beata Jarosz, Michał Boni, Stanisław Kluza, Krzysztof Pietraszkiewicz).

PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA

- GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu we wrześniu (14.00)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 18-19 PAŹDZIERNIKA

- W III Forum Bankowym, poświęconym perspektywom krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych wezmą udział m.in. przedstawiciele banków oraz instytucji z tego sektora.

WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA

- IV Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej (9.30)

- GUS opublikuje dane o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu (14.00)

- GUS opublikuje wskaźniki cen produkcji przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu (14.00)

ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA

- NBP ogłosi dane o inflacji bazowej we wrześniu. (14.00)

- Ministerstwo Finansów poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa w sierpniu. (14.00)

- Prezes NBP Marek Belka i Przewodniczący KNF Stanisław Kluza wezmą udział w konferencji poświęconej makroekonomicznym skutkom udzielania kredytów walutowych klientom detalicznym w krajach rozwijających się.

CZWARTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

- NBP ogłosi zapis dyskusji na posiedzeniu RPP we wrześniu. (14.00)

- NBP ogłosi dane o płynnych aktywach i pasywach we wrześniu. (14.00)

PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA

- GUS opublikuje dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku (14.00)

WTOREK-CZWARTEK, 26-28 PAŹDZIERNIKA

- II Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego oraz Central European Gas Congress w Wiśle.

ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA

- Deyczja RPP.

- III edycja konferencji: Warsaw - CEE Financial HUB, organizowanej przez Warsaw Voice. Obecni będą: minister finansów Jacek Rostowski, minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, prezes GPW Ludwik Sobolewski, prezes KDPW Iwona Sroka. (9.30)

CZWARTEK, 28 PAŹDZIERNIKA

- GUS opublikuje dane o koniunkturze konsumenckiej w październiku (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d3h0ohw

Podziel się opinią

Share
d3h0ohw
d3h0ohw