Trwa ładowanie...
d1s6p2k
espi

PTI S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okrStałe daty przekazywania raportów okresowych w ro...

PTI S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okrStałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (6/2012)

Share
d1s6p2k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stałe daty przekazywania raportów okrStałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 56 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259), przekazuje stałe daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012. Raporty kwartalne: 1. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 rok - 29 luty 2012 roku, 2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 rok - 14 maj 2012 roku, 3. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 rok - 13 listopad 2012 roku, Raport półroczny: 1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku - 28
sierpień 2012 roku, Raport roczny: 1. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2011 - 20 kwiecień 2012 roku. Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż na podstawie § 101 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Emitent nie będzie publikować raportu za II kwartał 2012 roku. Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż na podstawie § 83 ust. 1. i 3. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Emitent, jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych jednostkowych, lecz jedynie skonsolidowane kwartalne sprawozdania finansowe zawierające informacje finansowe określone w §87 ust. 1-3, ust. 4 oraz ust. 8 i 9. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s6p2k

| | | POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PTI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-842 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 49/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 853 42 74 | | 61 853 45 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ptisa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 781-16-49-198 | | 639666537 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Kamil Jankowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s6p2k

Podziel się opinią

Share
d1s6p2k
d1s6p2k