Trwa ładowanie...
d1o9rl2

PUŁAWY - Decyzja UOKiK w sprawie nabycia akcji Azoty-Adipol S.A. (45/2011)

PUŁAWY - Decyzja UOKiK w sprawie nabycia akcji Azoty-Adipol S.A. (45/2011)

Share
d1o9rl2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-19
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Decyzja UOKiK w sprawie nabycia akcji Azoty-Adipol S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r. otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. kontroli nad Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie. Tym samym nastąpiło spełnienie warunków zawieszających zastrzeżonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 20 października 2011 r. dotyczącej nabycia akcji Azoty ? Adipol S.A. zawartej pomiędzy Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. a Skarbem Państwa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 27/2011 (o podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie wyrażającej zgody na nabycie akcji Azoty-Adipol S.A. Spółka informowała w raporcie bieżącym 40/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o9rl2

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2011-12-19 Zenon Pokojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o9rl2

Podziel się opinią

Share
d1o9rl2
d1o9rl2