Trwa ładowanie...
dax9ikg
espi
15-03-2013 18:08

PUŁAWY - Zmiany do porządku obrad NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołanego na 15 marca 2013...

PUŁAWY - Zmiany do porządku obrad NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołanego na 15 marca 2013 r. (16/2013)

Share
dax9ikg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany do porządku obrad NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołanego na 15 marca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("Spółka") informuje, że podczas obrad NWZ Spółki w dniu 15 marca 2013 r. został przyjęty wniosek akcjonariusza Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. o zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad, w ten sposób, że punkt 6 (szósty) będzie stanowił punkt 9 (dziewiąty), a punkty 7 (siedem), 8 (osiem), 9 (dziewięć) odpowiednio punkty 6 (sześć), 7 (siedem), 8 (osiem). W konsekwencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 marca 2013 r. przyjęło następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Zmiana Statutu Spółki (zmiana nazwy Spółki). 6.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych. 8.Ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania dla członków
Rady Nadzorczej Spółki. 9.Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Statucie Spółki. 10.Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dax9ikg

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Prezes Zarządu Paweł Jarczewski
2013-03-15 Zenon Pokojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dax9ikg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dax9ikg
dax9ikg