Trwa ładowanie...
d3zvh1h

PZ CORMAY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym ...

PZ CORMAY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 marca 2015 r. (14/2015)

Share
d3zvh1h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 marca 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach (?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 marca 2015 r. Ogólna liczba akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (?NWZA?) wynosiła 12.606.154 (dwanaście milionów sześćset sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego Spółki. Poniżej przedstawimy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ: 1. Total FIZ z siedzibą w Warszawie zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie ? liczba głosów z akcji 5.549.852, co stanowiło 44,02 % głosów na NWZA i wynosi 17,42 % ogólnej liczby głosów. 2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie ? liczba głosów z akcji 1.261.591, co stanowiło 10,01 % głosów na NWZA i wynosi 3,96 % ogólnej liczby głosów. 3. Zarządzane przez PZU TFI S.A. z siedzibą w Warszawie fundusze inwestycyjne łącznie: (i) PZU Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (poprzez wydzielone subfundusze: Subfundusz PZU Akcji Krakowiak, Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia), (ii) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny, (iii) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum ? liczba głosów z akcji wynosiła 1.593.170, co stanowiło 12,64 % głosów na NWZA i wynosi 5,00% ogólnej liczby głosów. 4. TTL1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ? liczba głosów z akcji 879.000, co stanowiło 6,97 % głosów na NWZA i wynosi 2,76% ogólnej liczby głosów. 5. ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie ? liczba głosów z akcji 2.400.000, co stanowiło 19,04% głosów na NWZA i wynosi 7,53% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zvh1h

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2015-03-09 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zvh1h

Podziel się opinią

Share
d3zvh1h
d3zvh1h