Trwa ładowanie...
d10u5hx
espi

QUMAK S.A. - Znaczny pakiet akcji - zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviv...

QUMAK S.A. - Znaczny pakiet akcji - zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA (43/2013)

Share
d10u5hx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczny pakiet akcji - zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 26 lipca 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA (dalej jako "Aviva OFE"), sporządzone zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powiadamiające, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych w dniu 19 lipca 2013 roku, Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 23 lipca 2013 r. Aviva OFE posiadał 518.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 518.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 24 lipca 2013 r. Aviva OFE posiadał 588.034 sztuk akcji Spółki,
stanowiących 5,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 588.034 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,67% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie - Art. 70 pkt 1 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10u5hx

| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 136 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2013-07-26 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10u5hx

Podziel się opinią

Share
d10u5hx
d10u5hx