Trwa ładowanie...
d2axngj
d2axngj
espi

QUMAK S.A. - Znaczny pakiet akcji - zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviv...

QUMAK S.A. - Znaczny pakiet akcji - zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA (43/2013)
Share
d2axngj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczny pakiet akcji - zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 26 lipca 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA (dalej jako "Aviva OFE"), sporządzone zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powiadamiające, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych w dniu 19 lipca 2013 roku, Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 23 lipca 2013 r. Aviva OFE posiadał 518.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 518.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 24 lipca 2013 r. Aviva OFE posiadał 588.034 sztuk akcji Spółki,
stanowiących 5,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 588.034 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,67% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie - Art. 70 pkt 1 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 136
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d2axngj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2013-07-26 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2axngj

Podziel się opinią

Share
d2axngj
d2axngj