Trwa ładowanie...
d35joux

QUMAK-SEKOM S.A. - Porozumienie do znaczącej umowy (1/2012)

QUMAK-SEKOM S.A. - Porozumienie do znaczącej umowy (1/2012)

Share
d35joux

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK-SEKOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie do znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że 2 stycznia 2012 roku wpłynął do Spółki obustronnie podpisany egzemplarz Porozumienia do Umowy podwykonawczej zawartej ze Strabag Sp. z o.o. datowanej na 17 czerwca 2010 roku. Przedmiotem niniejszej Umowy jest kompletne wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz słaboprądowych wewnętrznych wraz z wszystkimi instalacjami elektrycznymi zewnętrznymi w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa Centrum Handlowego "Galeria Kaskada" w Szczecinie. O zawarciu niniejszej umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku. Porozumieniem, datowanym na 8 grudnia 2011 roku, uzgodniono ostateczną całkowitą wartość Umowy, która wynosi 19.035.540,03 zł netto. Składa się na nią wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w kwocie netto 18.299.999,00 zł oraz kwota zwiększająca wynagrodzenie umowne w wysokości 735.541,03 zł netto, wynikająca ze zwiększenia zakresu prac, uwzględnienia wyłączeń oraz innych wzajemnych roszczeń.
Porozumienie ponadto określa szczegółowo terminy zakończenia wyszczególnionych prac oraz usunięcia wad. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość określona ostatecznie ww. porozumieniem przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35joux

| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2012-01-03 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35joux

Podziel się opinią

Share
d35joux
d35joux