Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

RADPOL S.A. - Informacja o powołaniu nowego członka do Rady Nadzorczej Spółki (110/2012)

RADPOL S.A. - Informacja o powołaniu nowego członka do Rady Nadzorczej Spółki (110/2012)
Share
dsoken6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 110 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o powołaniu nowego członka do Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RADPOL S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 grudnia 2012 roku powołało w skład Rady Nadzorczej VII kadencji na Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Markiewicza. Pan Jerzy Markiewicz nie pozostaje w stosunku zatrudnienia do Emitenta. Pan Jerzy Markiewicz posiada wykształcenie wyższe (magister ekonomii). Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Były Członek Rad Nadzorczych Pekao PTE, Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Leasing, Pekao Factoring, Pekao TFI, CDM Pekao S.A., KGHM Metale S.A., Elektromontaż Export S.A. Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. W Banku Polska Kasa Opieki S.A., Pierwszy Polsko ? Amerykański Bank S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. zajmował stanowiska wysokiego szczebla, w tym stanowisko Wiceprezesa PPAB S.A. w latach 1995-98 oraz Wiceprezesa BOŚ S.A. w latach 2002-2006. W latach 2006-2009 Dyrektor Generalny Finalyse Sp. z o. o. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych w PBE ELBUD Warszawa
Sp. z o.o. Posiada bogatą wiedzę i praktykę w zagadnieniach inwestycyjnych, finansowych i korporacyjnych. Wskazane podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Markiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2012-12-11 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6