Trwa ładowanie...
d3sdzbt

RADPOL S.A. - Umowa znacząca Spółki zależnej od Emitenta (108/2012)

RADPOL S.A. - Umowa znacząca Spółki zależnej od Emitenta (108/2012)

Share
d3sdzbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca Spółki zależnej od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Emitent" lub "Radpol") informuje, że w dniu 7 grudnia 2012 r. otrzymał informację od swojej spółki zależnej Rurgaz Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz"), iż Rurgaz w dniach od 1 października 2012 r. do 6 grudnia 2012 r. zawarł szereg transakcji walutowych z bankiem BRE Bank SA ("Bank") obejmujących zakup EURO oraz transakcje forward na EURO, których łączna wartość osiągnęła 12.281.594,52 zł. W ramach wskazanego szeregu transakcji, umową o największej wartości była transakcja forward na EURO zawarta z Bankiem w dniu 3 października 2012 r. o wartości 3.284.160 zł, na parę walutową EUR/PLN, w ramach której kwotą kupowaną przez Rurgaz było 800.000 EURO, a kwotą sprzedawaną przez Rurgaz było 3.284.160 PLN, z dniem rozliczenia ustalonym na 15 października 2012 r., przy kursie terminowym 4.1052 i fixingu NBP jako kursie referencyjnym. Transakcja została zawarta na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wskazany
szereg umów (transakcji) został uznany łącznie za umowy znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta i zostały one zawarte z jednym podmiotem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2012-12-07 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt