Trwa ładowanie...
d2jytr1
d2jytr1
espi

RAFAKO - Wybór ofert na modernizację i remont układu podgrzewu spalin oraz obrotowych podgrzewac...

RAFAKO - Wybór ofert na modernizację i remont układu podgrzewu spalin oraz obrotowych podgrzewaczy powietrza w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.?Oddział Elektrownia Bełchatów. (32/2010)
Share
d2jytr1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Wybór ofert na modernizację i remont układu podgrzewu spalin oraz obrotowych podgrzewaczy powietrza w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.?Oddział Elektrownia Bełchatów.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie od Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.?Oddział Elektrownia Bełchatów na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.?Prawo zamówień publicznych, o wyborze ofert złożonych przez RAFAKO S.A. na:- modernizację i remont układu podgrzewu spalin bloków nr 8,10,11,12,- modernizację i remont obrotowych podgrzewaczy powietrza dla bloków 7-12w Elektrowni Bełchatów jako najkorzystniejszych. Łączna wartość ofert wynosi ponad 300 mln zł.O podpisaniu stosownej umowy na realizację w/w zadań, Zarząd RAFAKO S.A. poinformuje odrębnym raportem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu
2010-11-25 Bożena Kawałko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jytr1

Podziel się opinią

Share
d2jytr1
d2jytr1