Trwa ładowanie...
d42ce0p

RAFAKO - Zawiadomienie od PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited o ...

RAFAKO - Zawiadomienie od PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. (33/2015)

Share
d42ce0p

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że otrzymał od PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited zawiadomienie o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) (?Ustawa o ofercie?) PBG S.A. w upadłości układowej (dalej ?PBG?, ?Spółka?) działając w imieniu własnym oraz spółki zależnej MULTAROS TRADING COMPANY LTD, informuje, iż w wyniku dokonanej przez RAFAKO S.A. (dalej ?RAFAKO?) emisji akcji serii J i dokonanego w dniu 7 września 2015 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału RAFAKO o 15.331.998 akcji serii J, do kwoty 169.863.996,00 zł, zmniejszeniu uległ zarówno bezpośredni jaki i pośredni, poprzez Multaros Trading Company Limited (dalej ?MULTAROS?) udział Spółki w kapitale zakładowym RAFAKO. W wyniku
podwyższenia kapitału RAFAKO zmniejszeniu z posiadanych akcji uległ udział w kapitale zakładowym Spółki: - w przypadku PBG: do 9,026 % w kapitale zakładowym oraz w głosach; - w przypadku MULTAROS: do 40,974% w kapitale zakładowym oraz w głosach Łącznie udział PBG w RAFAKO spadł do 50,000001%. Przed zmianą stanu posiadania w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału RAFAKO, PBG posiadało : (i) pośrednio poprzez spółkę zależną MULTAROS Trading Company Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO (ii) bezpośrednio 7.665.999 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji RAFAKO, stanowiących 11,01% udziału w
kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 7.665.999 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 11,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, oraz (iii) łącznie z MULTAROS 42.466.000 akcji RAFAKO, stanowiących 61,01% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 42.466.000 głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 61,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO. Na skutek powyższych zmian, PBG posiada: (i) pośrednio poprzez MULTAROS 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) akcji RAFAKO, stanowiących 40,974% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 40,974% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A., (ii) bezpośrednio 7.665.999 (siedem milionów sześćset
sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji RAFAKO, stanowiących 9,026% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 7.665.999 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 9,026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, oraz (iii) łącznie z MULTAROS 42.466.000 akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 42.466.000 głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO. Ponadto, zawiadamiamy, iż PBG, za wyjątkiem MULTAROS, nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje RAFAKO oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ce0p

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łąkowa | | 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6390001788 | | 270217865 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu
2015-09-10 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ce0p

Podziel się opinią

Share
d42ce0p
d42ce0p