Trwa ładowanie...
d1yn1ev
espi

RAJDY4X4 S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (...

RAJDY4X4 S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (3/2013)

Share
d1yn1ev

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAJDY4X4 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Rajdy 4x4 S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") z siedzibą w Sulejówku, informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 roku, otrzymał od Macieja Chełmickiego (dalej również jako "Zawiadamiający") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.09.185.1439 j.t z późn. zm.) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią powiadomienia, Zawiadamiający powiadomił Emitenta o: "1. Zmianie ustawowego progu udziału 5 % w ogólnej liczbie głosów dla akcji Rajdy 4x4 S.A. poprzez zbycie akcji Spółki Rajdy 4x4 S.A. z dnia 14 stycznia 2013 r. 2. Przed zmiana Zawiadamiający posiadał 1 350 000 sztuk akcji Spółki Rajdy 4x4 S.A. dających 1 350 000 głosów, co stanowiło 16,58% udziału w kapitale oraz 16,58% udział w głosach na WZA w Spółce Rajdy 4x4 S.A. 3. Po dokonaniu zmiany Zawiadamiający nie
posiada akcji Spółki Rajdy 4x4 S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.09.185.1439 j.t z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

| | | RAJDY4X4 SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAJDY4X4 S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-070 | | Sulejówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al Piłsudskiego | | 77 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 517 64 40 | | + 48 22 517 64 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-26-85-165 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Marcin Piotrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

Podziel się opinią

Share
d1yn1ev
d1yn1ev