Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spó ...

RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki Colin Holdings Limited (12/2015)
Share
d1hor3a

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki Colin Holdings Limited | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. otrzymał od Colin Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (dalej: ?Colin Holdings?) zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu w dniu 22 stycznia 2015 r. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A2 będących w posiadaniu Colin Holdings, wskutek czego akcje serii A2 stały się akcjami zwykłymi, udział Colin Holdings zmniejszył się do wartości poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Obecnie spółka Colin Holdings Limited posiada 2.124.426 akcji zapewniających 5,71% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. dających prawo do 2.124.426 głosów na Walnym Zgromadzeniu (4,25% w ogólnej liczbie głosów). Przed zniesieniem
uprzywilejowania akcji serii A2 Colin Holdings posiadała 2.124.426 akcji Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 5,71% kapitału zakładowego dających prawo do 4.248.852 głosów na Walnym Zgromadzeniu (7,95% w ogólnej liczbie głosów). Wszystkie akcje Emitenta posiadane przez Colin Holdings stanowią akcje serii A2. Spółka Colin Holdings Limited wskazała także, iż p. Jan Mroczka pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta posiada 100% w spółce Colin Holdings Limited oraz poinformowała, iż nie posiada podmiotów zależnych oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a