Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

RANK PROGRESS S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego (8/2012)

RANK PROGRESS S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego (8/2012)
Share
d1y0k8r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-12
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż ulega zmianie data przekazania jednostkowego raportu rocznego spółki Rank Progress S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok 2011, o której Emitent informował raportem bieżącym 01/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. Przedmiotowe raporty, których pierwotna data publikacji wyznaczona została na dzień 20 marca 2012 r., zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2012 roku. Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)
d1y0k8r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2012-03-12 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r