Trwa ładowanie...
d3d94i5
Waluty

Raport poranny

Wczorajsza poprawa nastrojów na GPW pomogła polskiej walucie. Dalszą aprecjację naszej waluty powstrzymuje wysoka awersja do ryzyka.
Share
Raport poranny
Źródło: AMB Consulting
d3d94i5

Rynek zagraniczny

W dniu dzisiejszym inwestorzy skupią swoją uwagę na popołudniowej decyzji EBC i przedpołudniowych danych dotyczących europejskiego PKB. Zarówno publikacja wyżej wymienionej figury makroekonomicznej, jak i bardzo prawdopodobna kontynuacja obniżek kosztów pieniądza w Strefie euro nie będą w krótkim terminie sprzyjać wspólnej walucie.

Warto jednak zwrócić uwagę, że amerykańska administracja rządowa oraz władze FED zapowiadają również kontynuację dodrukowywania pieniędzy, które chcą wpompować w amerykański system finansowy oraz pozostałe sektory gospodarki. Działanie takie w długim terminie napędzi inflację i powiększy już obecnie ogromny dług publiczny Stanów Zjednoczonych, co osłabiać będzie zielonego. Zagrożeniem dla takiego długoterminowego scenariusza rozwoju sytuacji na rynku walutowym jest możliwość rozpoczęcia przez FED cyklu podwyżek kosztów pieniądza spowodowanych właśnie podwyższoną presją inflacyjną.

d3d94i5

Kolejne pozytywne prognozy przedstawicieli rządu napłynęły z Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie zatwierdzony w listopadzie 2008 roku plan stymulujący gospodarkę został do końca lutego w 25% wprowadzony w życie. Chińscy oficjele twierdzą, że efekty tego planu widoczne będą już w drugiej połowie bieżącego roku i że Chiny wrócą na ścieżkę zrównoważonego rozwoju do końca 2009 roku, choć dynamika PKB będzie w tym okresie najsłabsza od 1990. Fakt ten wywołał szczególne ożywienie na rynku miedzi, której Chiny są największym światowym konsumentem. Rozwój sytuacji może wskazywać, że to właśnie gospodarka Państwa Środka może stać się motorem napędowym całej światowej gospodarki w drodze wyjścia z obecnego globalnego spowolnienia.

Rynek polski

Wczorajsza poprawa nastrojów na GPW pomogła polskiej walucie. Dalszą aprecjację naszej waluty powstrzymuje wysoka awersja do ryzyka. Obok tych czynników w krótkim terminie na złotówkę negatywny wpływ będą miały spadki kursu pary EUR/USD oraz indeksów giełdowych na Wall Street.

Jest jednak kilka czynników, które w średnim i długim terminie powinny polskiej walucie pomóc. Ostatnio pojawiły się o wiele bardziej pozytywne prognozy instytucji zagranicznych dotyczące perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Europejski Bank Inwestycyjny zgodził się na zwiększenie pożyczki na projekty infrastrukturalne związane z EURO 2012.

d3d94i5

Dodatkowo warto zauważyć, że według prognoz Ministerstwa Finansów dotyczących lutowej inflacji, które poznaliśmy w poniedziałek, wzrośnie ona ponownie w porównaniu ze styczniem i będzie to drugi miesiąc z rzędu, w którym obserwować będziemy zwiększenie presji inflacyjnej. Zjawisko to może mieć decydujący wpływ na dalsze decyzje RPP, która albo ograniczy stopień redukcji kosztów pieniądza, albo zasygnalizuje w marcu zakończenie cyklu obniżek, co wsparłoby polską walutę.

EUR/USD

Para EUR/USD powoli, ale skutecznie przebija kolejno wszystkie wsparcia. W dniu wczorajszym doszło tutaj do próby odbicia i przełamania oporu na poziomie 1,2670 wynikającego 23,6% zniesienia fali wzrostowej trwającej od 2005 roku. Zakończyła się ona jednak fiaskiem i w efekcie doszło do wyrównania dołków w okolicach 1,2512. W dniu dzisiejszym mamy do czynienia z kolejną falą osłabienia euro wobec dolara. Jej kilkudniowy zasięg może znieść notowania do okolic 1,2329, gdzie znajdują się październikowe minima.

USD/PLN

Para USD/PLN w dniu dzisiejszym po raz kolejny atakuje okolice poziomu 3,8035, które stanowiły skuteczny opór podczas poprzedniej korekty. Zauważyć można, że poziom ten jest niezwykle istotny, gdyż odpiera kurs również i dzisiaj. Może być to przesłanką do zaprzestania aprecjację dolara względem złotówki. Aby jednak można było o tym mówić musi zostać trwale pokonane istotne wsparcie na poziomie 3,7390 wynikające ze splotu poziomów Fibonacciego. Jeżeli dojdzie do takiego rozwoju spraw to ta para walutowa ma otwartą drogę aż do okolic 3,6512 wynikających ze szczytu poprzedniej fali wzrostowej.

d3d94i5

EUR/PLN

Podobnie sytuacja przedstawia się na parze EUR/PLN, gdzie również nie udaje sie przełamać szczytu poprzedniej korekty w okolicach 4,7976. Notowania od 3 dni prowadzą nieskuteczny atak w tych okolicach. Również i w tym przypadku poziomem silnego wsparcia są okolice 4,71-4,70, które wynikają zarówno ze szczytu poprzedniej fali oraz 161,8% rozwinięcia fali wzrostowej. Jeżeli okolice ta zostaną pokonane to będziemy mieli do czynienia ze spadkiem do obszaru 4,40, gdzie występuje silne wsparcie wynikające zarówno z fal Fibonacciego oraz analizy świec.

GBP/PLN

Na parze GBP/PLN doszło do przełamania szczytu z października 2008 na poziomie 5,0415. Wyrysowała się więc formacja podwójnego szczytu, która szybko została przełamana. Przewiduje się jednak wędrówki na południe. Para ta po drodze w dół napotka na silne wsparcie wynikające z 50% zniesienia/rozwinięcia ostatniej fali spadkowej. Pomimo słabej złotówki , funt pozostaje jednak słabszą walutą względem wszystkich innych.

Michał Wojciechowski - analityk rynków finansowych
Tomasz Szecówka - analityk rynku walutowego
AMB Consulting

d3d94i5

Podziel się opinią

Share
d3d94i5
d3d94i5