Trwa ładowanie...
d4ige0u

REDAN - Sprostowanie (33/2013)

REDAN - Sprostowanie (33/2013)

Share
d4ige0u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprostowanie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan S.A. informuje, że w raportach okresowych w: (i) Sprawozdaniu z działalności za I półrocze 2012 r., (ii) Informacji dodatkowej do sprawozdania za III kwartał 2012 r., (iii) Sprawozdaniu z działalności za 2012 r., (iv) Informacji dodatkowej do sprawozdania za I kwartał 2013 r. pomyłkowo podano nieprawidłowy stan posiadania akcji członka rady nadzorczej Emitenta, Pani Piengjai Wiśniewskiej. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 22 maja 2012 roku nr 21/2012, od dnia 18 maja 2012 roku Pani Piengjai Wiśniewska posiada (wraz z podmiotem zależnym Ores Sp. z o.o.) 1 321 636 akcji Redan SA uprawniających do wykonywania 4,13 % głosów na WZA. Redan SA prawidłowo poinformował podmiot prowadzący rynek regulowany o stanie posiadania akcji przez członka rady nadzorczej, publikując w dniu 22 maja 2012 roku Raport Bieżący nr 21/2012 o liczbie akcji posiadanych przez Panią Piengjai Wiśniewską. Informacja ta była jawna i publicznie dostępna, a niewłaściwe dane w raportach spowodowane były wynikiem błędu w pisowni
i nie miały wpływu na wiedzę uczestników obrotu o stanie posiadania akcji przez Panią Piengjai Wiśniewską. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ige0u

| | | REDAN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ige0u

Podziel się opinią

Share
d4ige0u
d4ige0u