Trwa ładowanie...
d22u9lk

REGNON S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 20 ...

REGNON S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2015 roku. (11/2015)

Share
d22u9lk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-09
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133) podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2015 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZA RG 20150309.pdf Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Roździeńskiego | | 188C | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 323231560 | | +48 323231560 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | regnon@regnon.com | | www.regnon.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2015-03-09 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

Podziel się opinią

Share
d22u9lk
d22u9lk