Trwa ładowanie...
d49zy8c

REINHOLD EUROPE AB - Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy / No ...

REINHOLD EUROPE AB - Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy / Notice to attend the Annual General Shareholders Meeting (5/2015)

Share
d49zy8c

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REINHOLD EUROPE AB | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy / Notice to attend the Annual General Shareholders Meeting | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Reinhold Europe AB (Spółka)
ogłasza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 8 czerwca 2015 r., o godz. 8.00, w Sztokholmie przy ul. Karlsbodavägen 41. Porządek obrad oraz pozostałe informacje, w tym wzór dokumentu pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu, a także są możliwe do pobrania ze strony internetowej Spółki. Reinhold Europe AB (publ) hereby announces that the Annual General Meeting of shareholders will take place on June 8, 2015 at 8.00 at Karlsbodavägen 41, Stockholm. Proposed Agenda along with further information, including template of the Power of Attorney to participate in shareholders meeting are attached to the report and are available on the Company?s website. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | NOTICE OF AGM.pdf | zwołanie ZWZ | | | | | | | | | |
| | FORM OF POA.pdf | pełnomocnictwo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49zy8c

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD EUROPE AB | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD EUROPE AB | | Developerska (dev) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | . | | . | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Lars Wikström członek rady dyrektorów/Member of the Board
2015-05-08 Waldemar Tevnell członek rady dyrektorów/Member of the Board

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49zy8c

Podziel się opinią

Share
d49zy8c
d49zy8c